Hopp til innhold
Regionreform Troms og Finnmark
Foto: NRK

Fylkkaid ovttastahttin

Oppsummert

Ođđásat Romssa ja Finnmárku fylkkagielddaid ovttasdáhttimis.

 • Kritikkverdig sammenslåingsprosess

  Sametingets Senterpartigruppe mener at prosessen om sammenslåingen er svært kritikkverdig. Fordi den ikke er konsekvens utredet og fordi Sametinget ikke er blitt konsultert. Den har liten støtte i befolkningen, og henviser til folkeavstemningen i Finnmark der 87 % av befolkningen har stemt nei til. – Vi mener det blir svært utfordrende for regjeringen å oppnå gode resultater av reformen på grunn av en så dårlig prosess, så nå er det på tide at regjeringen snur i denne saken, sier Hans Ole Eira og Nancy Porsanger Anti.

  Hans Ole Eira Nancy Charlotte Porsanger Anti
  Foto: Pressebilde / NRK
 • Fylkkaid ovttastahttinášši

  Jus Finnmárkku álbmoga eanetlohku dál cealká jienasteami bokte ahte eai dáhto ovttastahttot Romssa fylkkain, de áigu Guovddášbellodat evttohit Stuorradikki geassit ruovttoluotta dán guovtti fylkka ovttastahttinášši. Dan logai bellodaga jođiheaddji Trygve Slagsvold Vedum go galledii Finnmárkku dán vahkus. Álbmotjienasteapmi lea miessemánu 14. beaivvi.

 • Plánemin álbmotjienasteame

  Finnmárkku fylkkadikki fylkaválgastivra lea dál mearredan mo Finnmárkku álbmot galgá čađahit jienasteame Tromssa ja Finnmárkku ovttastahttináššis. Missemánu čihččet beaivve rájes rahpet vejolašvuođa jienastit jua dahje ii ovttastahttimii, jienasteapme mii bisttá vahkku. Dát álbmotjienasteapme čađahuvvo buot gielddain ja Finnmárkku fylkkagielda lea dál sihkkarasttimin ahte buohkat geat sáhttet galget beassat jienastit dien áigge.

 • Ođđa namma Hámmarfeastta suohkan

  Hámmarfeastta politihkkárat leat ikte mearridan sámegielnama dan ođđa suohkanii go ovttastahttet Hámmarfeastta ja Fálesnuori. Sámegielnamma galgá leat Hámmarfeastta suohkan. Dát illudahttá Bargiidbellodaga politihkkára Tarjei Jensen Becka, gii čállá Facebookii ahte dát de duođašta maid dan ahte Hámmarfeasttas ja Fálesnuoris maid lea sámi historjá, son čállá.

 • Eai dohkkehan fylkkašiehtadusa

  Finnmárkku Bargiidbellodat ii dohkkehan fylkkašiehtadusa jahkečoahkkimis odne. Stuorra eanetlohku áirasiin jienastedje šiehtadusa vuostá. Dál sii gáibidit ahte gielddaministtar Monica Mæland (O) fuolaha ahte dáin guovtti fylkkas leat seamma olu áirrasat lávdegottis.

Korte nyheter

 • PST ožžo dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima

  E-bálvalus dieđihii Politiijaid sihkkarvuođabálvalussii (PST) terrorfalleheami birra Oslos, ođđa dieđuid vuođul.

  PST oaččui dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima Pride-ávvudeami oktavuođas, gos E-bálvalus namuhii Norgga islamistta geas galggai oktavuohta Arfan Bhattiin. E-bálvalus oaivvildii ahte falleheapmi lei oaivvilduvvon Norgga vuosttá ja ahte Bhatti galggai vejolaš vearredahkki. PST lea ovdal gohčodan dieđu "álásin" ja lea čilgen ahte sis eai lean doarvái dieđut álggahit doaibmabijuid. Zaniar Matapour bealušteaddji árvala ahte eiseválddit váikkuhedje falleheapmái. Evaluerenraporta vurdojuvvo boahtte vahkus. Riekteášši Arfan Bhatti vuostá vuordimis álggahuvvo vuosttaš jahkebealis 2024:s.

 • Komišuvnna raporta: – Buot parlamentáralaš jođiheaddjit fertejit váldit ovddasvástádusa

  – Mun dovddan vuollegašvuođa dan ektui maid lohken raporttas. Dat lea lossa muitalus mii boahtá ovdan, mo mii leat láhtten olbmuiguin.

  Nu cealká Kristtalaš álbmotbellodaga (KrF) jođiheaddji Olaug Bollestad.

  Son lea okta dain gii lea searvan Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta lohkamii.

  Raportta sisdoallu, mii duorastaga geigejuvvui Stuoradiggái, čuozai Bollestad:i.

  KrFa jođiheaddji logai raporttas earret eará girku rolla birra dáruiduhttimis.

  – Mun gii lean oassi KrF bellodagas ja lean kristtalaš, in leat gal rámis das mii lea dahkkon, lohká son.

  Bollestad vuordá ahte buot bellodatjođiheaddjit Stuorradikkis ipmirdit makkár ovddasvástádus sis lea raportta čuovvoleamis.

  – Mii parlamentáralaš jođiheaddjit fertet váldit dán ovddasvástádusa iežamet stuoradiggejoavkkuide, mat fas váldet dan ovddasvástádusa viidáset bellodagaide miehtá riikka, justa fal sihkkarastit dán politihkalaččat, dadjá son.

  Nærbilde av Olaug Bollestad. Hun er fotografert forfra, hodet hennes mellom to personer fotografert bakfra. Hun ser smått skeptisk ut. Har på runde briller.
  Foto: Terje Pedersen / NTB
 • Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport: – Alle parlamentariske ledere må ta ansvar

  Jeg kjenner en ydmykhet i det jeg leser. Det er en svær historie som kommer fram. Hvordan vi har oppført oss mot folk.

  Det sier partiledere for Kristelig Folkeparti (KrF), Olaug Bollestad.

  Hun er en av de som har deltatt i opplesningen av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.

  Bollestad er sterkt berørt av innholdet i rapporten, som torsdag ble overlevert til Stortinget.

  KrF-lederen leste blant annet om kirkens rolle i fornorskningen.

  – Som KrF`er og kristen å lese dette, så er jeg jo ikke stolt over det som er gjort, sier hun.

  Bollestad forventer at alle partiledere på Stortinget forstår hva slags ansvar de har til å følge opp rapporten.

  – Vi som parlamentariske ledere må ta ansvar inn i våre stortingsgrupper, som igjen tar ansvaret inn i våre partier over det ganske land, nettopp for å forankre dette politisk, sier hun.

  Olaug Bollestad
  Foto: Mette Ballovara / NRK