Frykter Finnmark faller ut

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) er bekymret for at en ny valgordning i Norge skal kunne føre til at Finnmark fylke ikke lenger vil være representert på Stortinget. I dag har Finnmark fire distriktsmandater og et utjevningsmandat. Hvor mange plasser fylket vil ha etter fylkessammenslåingen, er usikkert.