– Hårreisende av Frp

– Vi må ikke videreføre trådene fra fornorskningspolitikken, sier Helga Pedersen.

Fiskeriminister Helga Pedersen

– Vi må ikke videreføre trådene fra tida under fornorskningspolitikken, sier Helga Pedersen.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Mandag skapte Frps gruppeleder på Sametinget, Aud Marthinsen, sjokkbølger over hele det samiske folk. Frp-politikerens utsagn om at barn presses til å være samer-, og at samiskopplæring kan være en av årsaken til at unge samer tar selvmord, har vakt sterke følelser.

– Hårreisende

Fiskeriminister Helga Pedersen

Helga Pedersen tar avtstand fra Aud Marthinsens utsagn, som hun mener er hårreisende.

Foto: NRK

Helga Pedersen (AP) er selv same, og reagerer med vantro på Marthinsens utspill:

– Jeg synes det er helt hårreisende. Det Fremskittspartiet her gjør, er å legge skylda for den selvmordsraten du ser blant samiske ungdom, til foreldre som velger å la ungene sine lære samisk.

– Det mener jeg er svært, svært ille. Det er så grovt at jeg nesten ikke har ord for det.

– Frp bør ta avstand fra dette

Pedersen mener Aud Marthinsens teori er feil, og viser til forskning som sier at det ikke er noen sammenheng mellom selvmord blant samiske unge, og identitetsproblemer. Hun mener at Frp må ta avstand fra Aud Marthinsens antydninger:

– Hvis man er opptatt av at man vil mobbeproblematikken til livs, så må man ta avstand fra uttalelsene Marthinsen har kommet med. Men jeg er dessverre ikke så altfor optimistisk på Fremskrittspartiets vegne, sier Helga Pedersen til NRK.

– Endelig noe viktig på Sametinget

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen sier det ikke er naturlig for ham å ta standpunkt til enkeltpolitikeres utsagn på Sametinget.

Foto: Scanpix

Samepolitisk talsmann for Frp, Per-Willy Amundsen, sier han ikke har snakket med Aud Marthinsen om saken, men han ønsker ikke å ta avstand til utsagnene:

– Jeg registrerer at Sametinget har hatt en debatt rundt noe som er veldig problematisk, nemlig at selvmordsraten blant samer er høy. Og det er en viktig debatt, og for en gangs skyld diskuterer altså Sametinget noe som er viktig, og det setter jeg pris på, sier Amundsen til NRK.

Frp driver med faktafeil

Leder for Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite, Silje Muotka (NSR), sier Frp driver med faktafeil:

NSR-leder Silje Muotka

– Det blir for grovt når man gjør en slik type kobling som er udokumentert, direkte feilaktig, og rett og slett respektløst, sier Silje Karine Muotka.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er positivt feil å hevde at selvmordstallene er høyere for samene som en gruppe. Selvmordstallene stiger over hele Norge, men de samiske tallene er ikke høyere enn andre grupperinger.

Sterke følelser

Saken har vakt sterke følelser og høyrøstet debatt. I går kunne vi lese om sametingspolitiker Geir Tommy Pedersen sterke historie om sine reaksjoner til utsagnet fra Aud Marthinsen.