Frist for rettighetskrav nærmer seg

– For å kunne avslutte arbeidet med å kartlegge bruk og eierrettigheter i felt 4, Karasjok, har Finnmarkskommisjonen fastsatt 8. august som frist til å fremme rettighetsmeldinger i feltet. Dette skriver kommisjonens seniorrådgiver, Synnøve Solbakk, i en pressemelding. Hittil er det kommet inn 69 rettighetsmeldinger i dette feltet. Kommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.