Hopp til innhold

Først nestleder - senere sametingspresident?

- Ollu giitu. Dál lea hirbmat buorre. Den nye nestlederen i Arbeiderpartiet avviser ikke at hun en dag i framtiden kan bli sametingspresident. Men bekrefter det heller ikke.

Helga Pedersen
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

 - Akkurat nå er det ikke et tema. Vi har stortingsflertallet fram til 2009. Jeg er fiskeriminister i regjeringen og nå nestleder i partiet. I begge rollene ønsker jeg å gjøre en best mulig jobb for partiet, svarer Helga Pedersen på spørsmålet om kan tenke seg å bli sametingspresident.

Heller ikke temaet "fremtidig statsminister" er noe Tana-kvinnen tenker på nå.

På pressekonferansen etter landsmøtet svarte hun - riktignok med bare noen få ord - også på samisk.

Samesak i fokus

At Helga Pedersen er samisk, brukte statsminister og partileder Jens Stoltenberg som et av mange argumenter for hvorfor han anså henne som en god nestleder.

På pressekonferansen ble det også fokus på samiske saker. Helga Pedersen fikk spørsmål om hva hun synes om at Aps gruppeleder i Sametinget er enig med sametingspresidenten i strukturpolitikken.

Hun ble også konfrontert med at sametingsrådet signaliserer at de vurderer å innklage regjeringen inn for FNs urfolkspanel fordi Norge angivelig bryter urfolksrettigheter.

- Uenig

- Jeg er uenig med sametingspresidenten i vurderingen av strukturpolitikken. Konsekvensene for de viktigste sjøsamiske områdene blir ikke så dramatiske som enkelte har hevdet. Vi i Arbeiderpartiet er veldig stolt av den samepolikken partiet har ført, svarte Helga Pedersen.

Nå ønsker hun å ta fatt på det politiske arbeidet.

- Når blomsterkvastene visner snart, tar vi fatt på det politiske arbeidet. Jeg synes det er hyggelig å ta med seg alle godordene som er sagt om meg i dag, videre i arbeidet.

 

 

 

 

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK