Hopp til innhold

Forsker slår alarm: – Kan bety døden for reinen

Et lite kryp har allerede ødelagt store deler av Norges største fylke. Professor frykter dette kan være begynnelsen på noe langt verre.

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Dette kan bety døden for både dyret og reindrifta, sier professor Rolf Anker Ims ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Han er en av forskerne på verdensbasis som kan og vet mest om insekten bjørkemåler; på folkemunne kalt lauvmakken. I flere ti år har han og kollegene ved avdeling for arktisk og marin biologi fulgt utviklingen i nordområdene.

I løpet av de ti siste årene har makken skadet cirka 10.000 kvadratkilometer – omlag en fjerdedel – av arealene i Finnmark. Ims er ikke i tvil om årsaken:

– De store utbruddene er kanskje noen av de første og største effektene av klimaendringene som vi observerer i det hele tatt i Europa.

Tremålere

INVASJON: Normalt er det utbrudd av lauvmakken omtrent hvert 10. år, men siden 2002 har det utbruddene kommet nesten hvert eneste år.

Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Overlever vinteren

Mildere vintre i Finnmark gjør at eggene som nattsvermerne legger om høsten, overlever. Bare små endringer i klimaet har også ført til at nye typer målere gjør sitt inntog i nord.

Helt ved kanten av ishavet har lauvmakken spist trær. Reineier Iver Per Smuk har sin sommerboplass på Krampenes øst for Vadsø.

– Jeg har aldri opplevd slike angrep her, sier 68-åringen.

Lenger inn på landet har makken ødelagt store arealer siden 2002. Reineieren ser at dette påvirker beitene.

– Dyrene unngår enkelte områder hvor vegetasjonen er borte. Etter hvert har det vokst opp mer gress og andre plantearter som ikke var der tidligere, men som reinen ikke spiser, sier Smuk.

Iver Per Smuk

BEKYMRET: Reineier Iver Per Smuk er redd for at klimaendringer kan føre til at reindriftskulturen forsvinner.

Foto: Eilif Andreas Aslaksen / NRK

Kan være borte om 60 til 80 år

Flere hundre kvadratkilometer av skogen i Finnmark er helt død. Vegetasjonen er endret og nye insekt- og plantearter har kommet.

Professor Rolf Anker Ims betegner endringene som svært dramatiske. Prognosene viser at klimaet kan bli fem til sju grader varmere. Derfor frykter han at reinen ikke vil klare seg om 60 til 80 år.

– Reinen er tilpasset et arktisk klima, og det er vanskelig å se for seg en reindrift slik vi kjenner den i dag. Vi vil kunne få et klima som ikke er beregnet for den type dyr, sier Ims.

Dette er også et av temaene på NRK1 klokken 21.30 onsdag.

Seidafjellet, Varangerhalvøya. Lauvmakkangrep.

STORE AREALER: Cirka 10.000 kvadratkilometer av skogen og vegetasjonen i Finnmark er ødelagt. Flere hundre kvadratkilometer av skogen er død ifølge professor Rolf Anker Ims.

Foto: Nordlys Drone

Korte nyheter

 • Ii oaččo báhčit guovžža mii sávzzaid lea goddán

  Robert Severin Pedersen lea ohcan goddon sávzzaid máŋga vahkku. Sus lea sávzadoallu Leavnnjas.

  – Lea heahti ahte ferten bere geahčat suorbmaid čađa go guovža goddá sávzzaid. Dán dili in sáva geasage, muitala son.

  Severin Pedersen muitala ahte lea gávdnan 14 goddon sávzza.

  Son lea ohccan báhčinlobi, muhto stáhtahalddašeaddji ii ahte, go ii galgga leat hoahpolaš dilli.

  Dálkkádat- ja birasdepartementa ii leat vástidan NRK:ii dán áššis.

  Loga ášši dárogillii:

 • Váldon gitta guokte olbmo vejolaš veagalváldima maŋŋá

  Ođasmahtton 13.24: Politiijat leat váldán gitta nuppi olbmo. Nu dieđihit twitteris.

  Politiijat Áltás dieđihit twitteris ahte leat váldán gitta vuolleahkásaš olbmo maŋŋá go ožžo dieđu veagalváldima birra.

  Politiijat ožžo dieđu dáhpáhusas sullii beal ovtta áigge sotnabeai ija.

  – Mii leat dál bargamin gávdnat nuppi vejolaš vearredahkki, muitalit politiijat twitteris.

 • Elle Maija videre i Stjernekamp

  Med sin unike operasang, der storparten av sangen består av mjauing, rasket Elle Maija Klefstad Bær med seg nok stemmer til å gå videre til neste runde av Stjernekamp.

  Mia Gundersen trakk det korteste strået, og får ikke fortsette i sangkonkurransen.

  Stjernekamp 2023, Elle Maija Klefstad Bær
  Foto: NRK