NRK Meny
Normal

– Vi latterliggjør ikke reindriftsstyret

Ekspedisjonssjefen forstår ikke kritikken fra lederen i Lákkonjárga reinbeitedistrikt, om at departementet latterliggjør reindriftsstyret.

Jordbruksoppgjøret 2011

Ekspedisjonssjef Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet mener at de ikke overkjører sitt eget forvaltningsorgan, reindriftsstyret.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Hans Ole Eira

Lederen i Lákkonjárga distrikt Hans Ole Eira.

Foto: Privat foto

Tidligere i uka kritiserte Hans Ole Eira lederen i Lákkonjárga reinbeitedistrikt Landbruks- og matdepartementet, som avviste vedtaket til reindriftsstyret i saken om øvre reintall i deres distrikt.

Eira mener at departementet regelrett overkjører og dermed latterliggjør deres forvaltningsorgan, reindriftsstyret.

Både reineiere og reindriftsstyret er samstemte om at distriktet Lákkonjárga kan ha opptil 7500 rein, som et øvre reintall i deres distrikt. Men dette ble avvist av departementet, som ber om ny behandling av saken.

Forstår ikke kritikken

Ekspedisjonssjef Leif Forsell forstår ikke kritikken fra Eira.

– Det stiller jeg nokså uforstående til som et problemstilling. Det som er viktig her, og som er overordnet målsetning, er å få et riktig og bærekraftig nivå på reintallet i Finnmark, sier Forsell.

Han forklarer at reindriftsstyret er et forvaltningsorgan underlagt departementet med oppgaver etter reindriftsloven, men det er Landbruks- og matdepartementet som er det overordnede fagmyndigheten for reindriftsspørsmål.

– Jeg kan da vanskelig se at dette kan skape vanskeligheter. Vi vil forsikre om at reintall som reindriftsstyret vedtar er på et riktig og bærekraftig nivå, sier han.

Departementet avviste reindriftsstyrets vedtak

I desember i fjor kom Lákkonjárga reinbeitedistrikt frem til et øvre reintall på 7500 reinsdyr, og foreslo antallet til reindriftsstyret.

Reindriftsstyret vurderte reintallet og godkjente det. Saken ble sendt til Landbruks- og matdepartementet. Men departementet avslo vedtaket til reindriftsstyret og reineiernes forslag.

7500 rein i Lákkonjárga distrikt er ikke bærekraftig

Forsell er krystallklar om hvorfor reintallet ikke ble godkjent.

– Det er helt åpenbart at reintallet Lákkonjárga har i dag, og det som de foreslår, vil ikke kunne sikre bærekraftig reindrift i det området ut i fra de kriterier som man har vært omforent mellom reindrifta, forskning og myndighetene, sier han.

Vektgrense som kriterium

For første gang i historien er det satt opp en kriteriegruppe, som skal vurdere den øvre reintallet i hvert enkelt distrikt ut i fra kriterier, som blant annet vektgrense.

– Kriteriegruppen som består av reineiere i flertall, forskere og myndighetene, har utformet visse kriterier, som f.eks vektgrenser, som utgangspunkt for å bedømme hva som er et bærekraftig reintall nå og på sikt i de forskjellige distriktene, forklarer han.

Sier du at Lákkonjárga reineiernes forslag på 7500 rein som øvre reintall ble avslått pga vekt?

– Ja, det er en del av utgangspunktet her, svarer Forsell.

Han forklarer at de resultatene, den produksjonen og de vekter man har hatt i Lákkonjárga, er utenfor optimal og ønsket reindrift med sikte på å oppnå økonomisk og økologisk reindrift.

– Reindriftsstyret har ikke gjort en dårlig jobb

Etter gjentatte spørsmål om reindriftsstyret har gjort en dårlig jobb, svarer mannen som har ansvaret for reindriftsspørsmål i Landbruks- og matdepartementet, Leif Forsell diplomatisk.

– Vi konstaterer de vedtakene som reindriftsstyret gjorde i desember. Departementet hadde innvendinger til de ut i fra grunnlagsmaterialet her. Det har ført til at disse vedtakene ble sendt i retur for ny behandling, sier han.

Synes du at reindriftsstyret har gjort en god nok jobb her?

– Jeg tror dette har vært og er en krevende utfordring for reindriftsstyret. Styret har fattet noen vedtak i desember som departementet da relativt klart ut fra forarbeidene kunne konstatere ikke er i samsvar med det som reineiere, forskningen og myndighetene har vært enige om er et bærekraftig reindrift, avslutter han.

I tillegg til distriktet Lákkonjárga, har departementet også avvist øvre reintall for distriktet Čorgas.

Forsell varsler om at departementet vil følge ekstra godt med på sakene som omhandler øvre reintall i de forskjellige distriktene i Finnmark.