For få gauper i Troms og Finnmark

Gaupebestanden er under det nasjonale målet i flere fylker. Nå oppfordrer Miljødirektoratet at det taes i betrakning når skadefelling skal vurderes.

Gaupe

Gaupebestanden er for lav i Troms og Finnmark.

Foto: Namskogan Familiepark

– Gaupebestanden varierer fra år til år. Noen år får gaupa flere unger, andre år én eller ingen. I tillegg er det ikke alltid lett å beregne jaktkvoter. Det er derfor bestanden nå ligger under, fordi det er tatt ut mer gaupe enn området har tålt, forklarer seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Jan Paul Bolstad.

Det er årsaken til at direktoratet nå har sendt ut et brev til fylkesmennene, med en oppfordring om å ha bestanden i bakhodet når de gir ut fellingstillatelser.

– Når bestanden ligger under må man ta hensyn til kvotene og skadefellingene, sier Bolstad.

For Miljødirektoratet er det viktig å holde bestanden så nærme målene som mulig. Per dags dato er det nå åtte familiegrupper med gaupe i Troms og Finnmark. Målet er 10. I år er det satt en kvote på tre fellinger.

– Gaupa er en jaktbar art, men også denne er fåtallig, og krever forvaltningsmessige tiltak for å sikre overlevelsen, fortsetter Bolstad.

Færre tap av rein

Seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i Miljødirektoratet

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Jan Paul Bolstad.

Foto: Miljødirektoratet

I brevet fra Miljødirektoratet til fylkesmennene står det følgende:

«Siste reindriftsår ble det dokumentert færre tap av tamrein til gaupe enn året før. Det ble også erstattet færre antall rein til gaupe siste reindriftsår.»

– Hva innebærer den lave bestanden for reindriften?

– I de områdene det er prioritert for beitedyr, skal det være lav terskel for å ta ut. I områder for rovdyr skal det være noe høyere terskel for kvoter, eksempelvis på gaupe.

– Blir det vanskeligere å ta ut gaupe?

– Ikke når det er snakk om skadefelling. Skadefellingsvedtak er rettet mot direkte skade hvor det er om å gjøre å ta ut det skadegjørende individet. I områder hvor det drives drift skal det være lav terskel for å innvilge skadefellelse, avslutter Bolstad.