NRK Meny
Normal

John B. Henriksen er kommisjonens nye mann

I flere år har juristen John Bernhard Henriksen vært Sametingets internasjonale representant, nå trer han inn i Finnmarkskommisjonen.

John Bernhard Henriksen

Jurist og master i internasjonal politikk John Bernhard Henriksen er nylig oppnevnt som nytt medlem i Finnmarkskommisjonen.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Først og fremst er vi glad for at kommisjonen igjen er fulltallig. Vi har jo ventet på en oppnevning av en etterfølger etter Anne Marit Pedersen, sier leder for Finnmarkskommisjonen Jon Gaslaa.

Etter seks år i kommisjonen trakk Pedersen seg ved inngangen til 2015, og siden da har kommisjonen hatt et færre medlem. Gauslaa har tro på det nye medlemmet, John Bernhard Henriksen.

– Med den bakgrunnen og kompetansen som Henriksen har, så er vi sikker på at han vil være en viktig bidragsyter til kommisjonens arbeid.

Bred erfaring

Siden 2011 har juristen Henriksen vært Sametingets internasjonale representant. Han har jobbet i FN systemet som ansatt hos FNs Høykommissær for menneskerettigheter i Genève.

Der arbeidet han med blant annet før- og etterarbeidet av FNs verdenskonferanse for urfolk i fjor.

Han var den første lederen av FNs ekspert mekanisme for urfolks rettigheter. I 2012 ble han av presidenten for FNs generalforsamling oppnevnt til å bistå general-forsamlingens president i forhandlingene om gjennomføringen av verdenskonferansen for urfolk.

I tillegg har han arbeidet i Utenriksdepartementets menneskerettighetsavdeling.

– Han har en ganske bred bakgrunn og god innsikt i urfolksrettslige spørsmål som jo er viktig ikke minst når vi skal utrede forholdene i indre Finnmark, sier Gauslaa.

Kartlegger rettigheter i Finnmark

Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008. Kommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.

Kommisjonen skal ha fem medlemmer hvoav minst to må være bosatt i Finnmark fylke. Til nå i år har det kun vært fire medlemmer.

Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen med fire av medlemmene. Fra høyre: Hilde Heggelund, Jon Gauslaa, Ole Henrik Magga og Veronica Andersen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK