Flere turister velger Nord-Norge i sommer

Reiselivsbransjen i Nord-Norge merker økning i turiststrømmen til Nord-Norge. Det gjør også de samiske severdighetene.

Boazo Sámi Siida

Det er flere turister som besøker Nord-Norge i sommer sammenlignet med fjoråret. Noe av årsaken kan være den lave kronen i Norge. Her på Boazo Sámi Siida merker man økningen, og det er spesielt mange finlendere som besøker siidaen, sier eier Berit Anne Eira.

Foto: Boazo Sámi Siida

Reiselivet merker at flere besøker Nord-Norge sammenlignet med fjoråret. Den svake norske kronen kan være forklaringen, selv om også nordmenn velger å feriere i nord.

Økende interesse for Nord-Norge

Lena Nøstdahl i Nordnorsk Reiseliv

Reiselivssjef i Nordnorsk Reiseliv, Lena Nøstdahl, sier at ut ifra reiselivsaktører i Nord-Norge opplever man en økning av turister denne sommeren, men hun kan ikke si hvor mye økningen er på da tallene som regel kommer to måneder etter sommersesongen.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Det er en god del turister som vil oppleve Nord-Norge i sommer, også flere nordmenn er her nordpå. Men vi har ennå ikke tall på hvor mye flere turister det er, da tallene for sommeren kommer to måneder for sent, sier reiselivssjef for Nordnorsk reiseliv i Tromsø, Lena Nøstdahl .

Også hotellbransjen merker økning av besøkende på hotellene, særlig i juli måned.

– Det virker som om turistene vil oppleve noe mer spennende når de er i Nord-Norge, fortsetter Nøstdahl.

Interesse for samisk kultur

Berit Anne Eira

Berit Anne Eira i Boazo Sámi Siida i Alta merker at det er flere turister som vil oppleve samisk kultur, og som oppsøker dem. De er spesielt økning av finske turister i år.

Foto: Laura P. Kotavuopio / NRK

En av eierne for Boazo Sámi Siida i Alta, Berit Anne Eira merker stor pågang på turister i sommer.

– Det er spesielt en økning blant finske turister, og det har sin forklaring i at nabobedriften, campingplassen, er oppkjøpt av en finlender og de er eksperter på turisme, sier Eira.

– Men, man skal ikke se bort ifra at den lave norske kronen har gjort at flere turister kommer til dem, seir Eira.

Det er mange nasjonaliteter som er innom siidaen deres, også norske.

– De norske turistene er gjerne på besøk i Alta, og vil oppleve samisk kultur og mattradisjoner, sier Eira.

Korte nyheter

 • Vil ha platinagruve i samekommune

  Gruveselskapet Fedorova Resources presenterte sine nye planer på et informasjonsmøte i Lovozero på torsdag. De vil starte ny gruvedrift 60 kilometer fra Lovozero sentrum. Gruven skal utnytte metaller, som hører til platina-gruppen. Selskapet sa på møtet at de vil ha en dialog med samene i området og undersøke hvordan innvirkning gruvedriften kan ha på økologien. Planen er å starte gruvedriften i 2027. Gruveselskapet lover nye arbeidsplasser og opplæring av lokale arbeidere.

  Loga sámegillii

  Infomøte Fedorova Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Plánejit platinaruvkki Lujávrái

  Ruvkefitnodat Fedorovo Resources lea álggaheamen barggu Lujávrri gielddas. Plánaidis birra fitnodaga ovddasteaddjit muitaledje duorasta čoahkkimis Lujávrris. Fitnodaga áigu 60 kilomehtera eret Lujávrri čoahkkebáikkis ávkkástallat metállaid, mat gullet platina-jovkui. Čoahkkimis ruvkefitnodaga ovddasteaddjit čilgejedje, ahte ovdalgo huksegohtet infrastruktuvrra, sii háliidit gulahallat báikkálaš sápmelaččaiguin ja iskat ávkkástallama váikkuhusaid ekologijai. Metállaid ávkkástallama háliidivčče álggahit jagis 2027. Seammás fitnodat lohpida ođđa bargosajiid ja oahpahit Lujávrri gieldda olbmuide dán barggu.

  Les på norsk

  Infomøte Fedorovo Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK