Hopp til innhold

Flere byer ønsker å bli offisielle samiske byer, men helt i nord nøler politikerne

Bodø har sagt ja. Tromsø er på glid, mens i Alta er politikerne mer skeptiske til å ta et større ansvar for samisk språk.

Ordfører i Alta, Monica Nielsen.

Ordfører og ordførerkandidat for Ap i Alta, Monica Nielsen, er hverken for eller mot at Alta blir samisk by.

Foto: Hanne Larsen / NRK

– Vi er avventende, vi er ikke helt imot og heller ikke helt for, sier ordfører i Alta, Monica Nielsen fra Arbeiderpartiet.

I dag står Alta utenfor forvaltningsområdet for samisk språk, men Sametinget ønsker at flere bykommuner skal bli såkalte samiske byer som satser på samisk språk.

Tretten samiske kommuner er i det såkalte språkforvaltningsområdet i dag.

I disse kommunene har du krav på å kunne snakke og skrive samisk til kommunen.

I tillegg er de tre nordligste fylkeskommunene også en del av forvaltningsområdet.

I tillegg til forvaltningskommunene har Sametinget avtaler med bykommunene Trondheim, Oslo, Tromsø, Bodø og Alta om å samarbeide blant annet for å sikre at den samiske befolkninga får benytte samisk.

Sprikende meninger

I Alta er partiene splittet i spørsmålet. Høyre, MDG, Rødt og Venstre er positive, er både SV, SP, KrF, Ap, Liberalistene og Norgesdemokratene imot å bli en forvaltningskommune.

Ordfører Monica Nielsen stiller til gjenvalg for Ap. Hun mener kommunene har ulike forutsetninger og ikke er ensartede når det gjelder samisk tilstedeværelse.

– Det er forskjell på kommunene, vi er ikke helt samiske, men har både norsk og samisk i kommunen, sier Nielsen.

Hun understreker at det også kan medføre ekstra kostnader, som tospråklige skoler, dersom kommunen blir en samisk by.

Ifølge NRKs valgomat, så er Fremskrittspartiet i Alta positiv til at Alta skal bli en samisk by, men partiet har nå endret mening.

– Det var den avtroppende ordførerkandidaten som svarte på det. Vi går kun til valg på at vi ønsker at samisk og kvensk språk og kultur skal likestilles og ivaretas i Alta, forklarer leder for Alta Frp, Emil Andre Taftø Thorstensen.

Emil Andre Taftø Thorstensen er lokallagsleder i Alta FrP.

Lokallagsleder i Frp Alta forteller at de ikke ønsker å bli en samisk by.

Foto: Hilde Olaussen

Partiet har hatt styremøte og bestemt at partiet ikke ønsker at Alta blir en samisk by.

Det er rett og slett fordi man fortsatt er veldig usikker på hva man binder seg til og hvor mye ressurser man må bruke, sier han.

Flere byer kan bli samiske

Dersom kommunen går inn for å bli en del av det samiske forvaltningsområdet, kan det oppstå het debatt.

Det skjedde i hvert fall i Tromsø da kommunen ønsket å gjøre nettopp dette i 2011.

Kommunen søkte om å bli en del samisk språkforvaltningsområde, men søknaden ble trukket samme år på grunn av stor politisk uenighet.

Les også Vil ikke ha samisk språklov i Tromsø

Montasje

Den store politiske uenigheten var fremdeles levende i 2013, da kommunen inngikk en samarbeidsavtale med Sametinget. Daværende ordfører Jens Johan Hjort (H) trosset motstanden og undertegnet avtalen på vegne av kommunen.

Dette sier ordførerkandidatene for de to største partiene i Tromsø i dag:

Anne Berit Figenschau (H), ordførerkandidat i Tromsø:

Det samiske språket og kulturen er viktig for Tromsø kommune. Byen vår skal være et sted for alle. Vi har tilbud i samisk opplæring i skole og barnehage, som er viktig for å ivareta skole og barnehagee.

Høyre har stemt for å beholde den samiske barnehagen på Prestvannet.

Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordførerkandidat i Tromsø:

Vi er den største kommunen med samisk befolkning i Norge, og det forplikter. Vi har etablert samisk hus.

Jeg ser også for meg at Tromsø vil få en sentral rolle i oppfølginga av sannhets- og forsoningskommisjonen.

Vi har i løpet av denne perioden forhandlet frem en god avtale med Sametinget og Silje Karine Muotka, der etablering av samisk hus er ett av punktene. Der er vi godt på vei, og den neste perioden vil vi fortsette med det.

Vi vil bli en samisk språkstimuleringskommune.

Også Trondheim, Bodø, Oslo og Alta har senere inngått samarbeidsavtaler med Sametinget.

I Tromsø har utsiktene endret seg. Kun Frp, Liberale og Nei til bompenger er imot at Tromsø bør søke om å bli en samisk by. De andre tolv partiene er enige: Tromsø kommune burde forplikte seg til å styrke samisk språk og kultur.

Også i Trondheim er det enighet om at kommunen bør gi et bedre språktilbud ved å bli en samisk språkstimuleringskommune. Kun Liberale og Frp er imot.

I Bodø har politikerne i januar i år bestemt at kommunen skal gå i gang med prosessen om å bli en samisk by.

Les også Første by i Norge likestiller samisk og norsk

Ida Pinnerød med et samisk flagg i hånd fremfor Bodø kommunes rådhus.

Økonomisk gunstig

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen poengterer at det å bli en samisk by ikke blir en ekstra utgift.

– Fordelen med å bli en samisk by er at økonomisk støtte følger med til språkarbeid, noe som ikke eksisterer for byene som kun har en samarbeidsavtale i dag, sier Mikkelsen.

Mikkel Eskil Mikkelsen, NSR

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Foto: Vaino Rensberg / Sametinget

Mikkelsen forklarer også at det har skjedd endringer i sameloven angående språkregler. Kommunene deles nå inn i forskjellige kategorier, og tilbudet på samisk vil variere etter hvilken kategori kommunen tilhører.

Dette ble ifølge Mikkelsen gjort for å kunne tilby kommuner tilpasset hjelp til å oppfylle språkkrav.

Selv om det å bli en samisk by gir mulighet for økonomisk støtte til språkarbeid, følger det også forventninger og forpliktelser.

Dette inkluderer å styrke og fremme det samiske språket på flere områder, noe som kan være avgjørende for bevarelsen av vårt språklige mangfold, påpeker Mikkelsen.

Korte nyheter

 • – Mearkkaša munnje hui olu

  Oslo sámesearvi leamaš maid mielde ráđđemin Oslo sámi báikenama birra. Piera Heaika Muotka mielas lea buorre ahte fargga šaddá sámi báikenamma Osloi.

  – Dat čájeha ahte Oslo suohkanis lea hui govda ovttaoaivilvuohta sámi áššiid ektui, ja dat han lea hui positiivvalaš.

  Son muitala ahte go Norgga oaivegávpogis lea sámi namma de das lea stuorra signálaeffeakta.

  – Nu ahte dat mearkkaša munnje hui olu ja mun dovddan iežan kánske veahá eanet bures boahtin deike.

  Piera Heaika Muotka
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • – Dette betyr mye for meg

  Piera Heaika Muotka (31) har representert Oslo sameforening i konsultasjoner med Oslo kommune om samisk navn på byen og kommunen.

  Et enstemmig kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre gikk onsdag inn for å bruke den sørsamiske navneformen Oslove, som samisk navn på byen.

  Muotka synes det er positivt at Oslo snart får samisk stedsnavn.

  – Dette viser at det er en bred enighet om samiske saker i Oslo kommune, noe som er svært positivt.

  Han forteller at et samisk navn på hovedstaden har stor signaleffekt.

  – Det betyr veldig mye for meg, og jeg føler meg kanskje enda litt mer velkommen her, sier han.

  Piera Heaika Muotka
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • Oslo – Oslove: – Stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur

  Nestleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, Øyvind Håbrekke, er også tydelig på at Kristelig Folkeparti helhjertet støtter at Oslo får samisk navn.

  Han var da også med på møtet onsdag, der utvalget enstemmig stemte for at det offisielle samiske navnet på Oslo by blir Oslove.

  – Jeg tenker det er et stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur i Norge at hovedstaden nå får samiske navn, sier Håbrekke på e-post til NRK.

  Også Venstres Ismail Ali Hussain gleder seg over dette vedtaket.

  – Vi i Venstre er veldig glad for at Oslo får et eget samisk stedsnavn, og stemte for den innstillingen som lå til behandling i utvalget, uttaler han i en skriftlig kommentar til NRK.

  og legger til:

  – Som en bystyrerepresentant med minoritetsbakgrunn er jeg ekstra glad for et slikt vedtak. Hurra for det flerkulturelle Oslove.

  Kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre
  Foto: Terje Haugnes / NRK