– Dette er kjønnsdiskrimenerende markedsføring

Samisk KvinneForum fikk støtte i sin klage de sendte til Forbrukerombudet i forbindelse med reklamen Sametingsrepresentant Marie Therese Nordsletta stilte opp på med bar rumpe.

Samepolitiker Marie Therese Nordsletta Aslaksen poserer på annonsen

Forbrukerombudet mener denne reklamen er i strik med markedsføringsloven.

Foto: Faksimile av annonsen

– Innklaget annonse er i strid med markedsføringslovens § 2 annet ledd, står det i pressemeldingen av 24.11.11.

Sametingsrepresentant Marie Therese Nordsletta vakte oppsikt da hun stillte opp med bar rumpe i en reklame for den lokale frisørsalongen Stars&bangs i Tana.

Samisk KvinneForum anså reklamen så krenkende at de valgte å sende inn en klage til Forbrukerombudet. Klagen er nå ferdigbehandlet og talen er klar.

– Etter vår vurdering gir avbildningen i den innklagede annonsen et inntrykk av kvinnen som et tradisjonelt kjønnsobjekt og blikkfang. Kvinnens kropp utnyttes, og det gis uttrykk for en støtende og nedsettende vurdering av kvinnen i strid med likeverdet mellom kjønnene.

– Det foreligger heller ingen sammenheng mellom kvinneavbildningen og det som annonseres, nemlig en frisørsalong. Markedsføringstiltaket anses således i strid med mfl. § 2 annet ledd, er tilbakemeldingen fra Forbrukerombudet, signert juridisk seniorrådgiver Anna Charlotte Amdal Neumayer.

Ikke uventet

Gudrun Eriksen Lindi

Leder i SNF, Gudrun Eriksen Lindi

Foto: Liv Inger Somby / NRK

SNF er glad for å få støtte fra Forbrukerombudet, men svaret var ikke uventet.

–Vi hadde vel ikke ventet noe annet utfall, vi innså tidlig at denne reklamen ikke er i samsvar med markedsføringsloven. Nå håper jeg at folk ser at det er riktig å si i fra når man opplever noe som krenkende. Det nytter, det er denne saken et godt eksempel på, sier Lindi til NRK.

I pressemeldingen datert 24.11.11 sier SNF at de ikke har fått svar på brev der de i forbindelse med annonsen spør om ikke Sametingets etiske retningslinjer og Handlingsplan for likestilling skal være retningsgivende for ledende sametingspolitikere i deres arbeid.

Dette avkrefter parlamentarisk leder i Sametinget, Jarle Jonassen.

Jarle Jonassen

Parlamentarisk leder i Sametinget Jarle Jonassen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

–Brevet har vi svart på for lenge siden, der står vår innstilling til denne saken.

Svaret på brevet datert 01.11.11, lyder følgende:

–Etiske retningslinjer for Sametingets politikere er i utgangspunktet en rettesnor for adferd og handlingsvalg som den enkelte politiker selv må vurdere på et selvstendig grunnlag. Sametinget kan ikke regulere enkeltindividers privatliv, og ønsker heller ikke å innføre sanksjoner så lenge straffbare handlinger ikke har funnet sted.

På spørsmål om ikke reklameannonsen står i strid med Sametingets vedtatte målsetninger og strategier til handlingsplan for Likestilling, svarer plenumsleder Jonassen og president Olli følgende.

–Sametinget tar avstand fra reklame som er krenkende mot kvinner. Når det gjelder spørsmålet om reklameannonsen er i strid med reklameloven, er dette en vurdering som ikke tiligger Sametinget. Det er forbrukerombudet som fører tilsyn om slike saker.

Nå som du vet hva Forbrukerombudet mener reklameannonsen er av diskriminerende art, hva mener du da om denne saken?

–Jeg vil ikke kommentere saken på vegne av Sametinget utover at nå som Forbrukerombudet har behandlet saken, og gjort sin faglige mening om den, så får alle parter ta det til etteretning, avslutter parlamentarisk leder Jonassen.

Reklamekampanjen er avsluttet

Reklamekampanjen ble avsluttet før Forbrukerombudet hadde behandlet saken, dermed går ikke saken videre til Markedsforbundet. Frisørsalongen slipper unna med en anomdning om å unngå slike kampanjer i fremtiden.

–Etter hva vi forstår er den innklagede markedsføringskampanjen avsluttet. Vi ser derfor ikke grunn til å gå videre med saken på nåværende tidspunkt.

– Imidlertid har vi sendt en kopi til frisørsalongen Stars&bangs, slik at de er orientert om vår vurdering etter markedsføringsloven og kan innrette sin fremtidige markedsføring i tråd med dette, avslutter Neumayer i sitt brev.

Kan få alvorlige konsekvenser

Sanksjonene for en slik ulovlig reklamekampanje kan i verste fall være alvorlige, hvis ikke partene tar Forbrukerombudets anmondning til etteretning.

– Hvis de gjentar eller fortsetter den lovstridige markedsføringen, må vi legge til grunn at det ikke har vært mulig å oppnå en minnelig løsning i saken. Dermed må vi vurdere å gå videre med saken til Markedsforbundet, og de kan da fatte forbudsvedtak som igjen følges av en tvangsmulkt.

– Konsekvensen av dette kan være en bot fra 50.000 og oppover. Det har vært så høyt som 800.000, i enkelte saker, forteller saksbehandler Neumayer til NRK.