Hopp til innhold

FeFo: – Kvenene var de som bodde i Karasjok

Loga sámegillii.

– Vi mener rent faktisk at befolkningen i Ávjovárri hadde ikke en kollektiv rådighet over tvisteområdet, som kan likestilles med, eller engang minne om en kollektiv eiendomsrett i dagens betydning av ordet.

Det mener Finnmarkseiendommen (FeFo).

Advokat for FeFo, Frode Andersen Innjord legger fram FeFos påstander i Høyesterett i Karasjok-saken i dag. FeFo mener at kvenene var de som bodde i Karasjok i 1751. Samene som var i området, var reindriftssamer, men de bodde ikke i Karasjok.

I 1751 ble grensen mellom Sverige (m/Finland) og Norge fastsatt. Grensen ble også trukket gjennom samiske områder.

FeFo mener at verddesiidaen, med sine brukssedvaner, som Utmarksdomstolen mener bestod til 1751, var gått i oppløsning, fordi den samiske befolkningen var gått over til nomadisk reindrift som avvek fra det som gjaldt i det gamle verddesamfunnet.

– De som var fastboende i Karasjok, var kvenske nybyggere, som livnærte seg av kveghold og fiske, og som i første rekke utnyttet naturressurser i sine nærområder, mener FeFo.

FeFo mener reindriftssamene og kvenske nybyggerne hadde en kollektiv rådighet over området.

– Flere ulike grupper brukte ulike deler av tvisteområdet (Karasjok) på ulike måter, sier Innjord i retten.

Advokat Frode Andersen Innjord for FeFo i Høyesterett
Foto: Rizwana Yedicam / Høyesterett

Korte nyheter

 • May Bente Jønsson er ny leder av Samisk kirkeråd

  May Bente Jønsson ble fredag valgt til ny leder av Samisk Kirkeråd under Kirkemøtet i Trondheim.

  – Jeg er den første sørsamiske lederen av Samisk kirkeråd. Det er stort!

  Den nye samisk kirkerådslederen tar over etter Sara Ellen Anne Eira, som har vært leder av samisk kirkeråd i åtte år. Jønsson er svært glad for tilliten.

  – Det er mye arbeid, men det er en jobb jeg ønsker å gå inn i med ydmykhet, respekt og åpenhet, sa Jønsson fra talerstolen.

  Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Jønsson er kjent for sitt engasjement for det samiske språket.

  – Jeg vil ha samisk i alle kirker. Jeg kommer fra en tospråklig kommune, og nå som jeg har flyttet til en kommune som ikke er samisk, merker jeg hvor viktig det er å høre språket. Det er en viktig del av vår identitet og det er viktig å høre språket i hele landet, for å kjenne tilhørighet.

  Den nye lederen for Samisk kirkeråd May Bente Jønsson på talerstolen under Kirkemøtet.
  Foto: Den norske kirke
 • May Bente Jønsson lea Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddji

  Girkočoahkkimis Troandimis bearjadaga válljejuvvui máttasápmelaš May Bente Jønsson Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddjin.

  – Mun lean vuosttaš máttasámi jođiheaddji Sámi girkoráđis. Dat lea stuoris! dadjá Jønsson preassadieđáhusas.

  Son váldá badjelasas ámmáha Sara Ellen Anne Eiras, gii leamaš Sámi girkoráđi jođiheaddji gávcci jagi. Jønsson illuda luohttámuša ovddas.

  – Lea olu bargu, muhto dá lea bargu masa vuolggán vuollegašvuođain, árvvusatnimiin ja rabasvuođain, celkkii Jønsson sárdnestuolus.

  Sara Ellen Anne Eira gir blomster til den nye lederen
  Foto: Den norske kirke
 • Helgeværet byr på utfordrende forhold for småbåter

  Helgeværet byr på stiv kuling i store deler av Nordland langs kysten, med vindkast opptil 20 meter i sekundet.

  Yr.no går ut med gult farevarsel, og advarer mot å dra ut med små fritidsbåter. Farevarselet indikerer også fare ved å ferdes i fjellet.

  Vinden forventes å øke utover lørdagen, og minke søndag morgen.

  skjermdump yr
  Foto: yr.no