Favour (14): – Vi prøver å vise at det samiske flagget revner

Flere Oslo-skoler har besøkt Samisk hus, som ønsker å hjelpe ungdommen med å få en bedre selvfølelse og forankring i det norske samfunnet.

Anders Sunna og 10-klassinger fra Rommen skole.

Fra venstre: Anders Sunna, Favour Okeke, Mehdi Al-Khafagi, Aryan Sharif og Adchay Poornanandan. Ungdommene viser frem kunsten som de har laget på workshop på Samisk hus.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Jeg har lært masse om hvordan de som styrer har behandlet samene, sier 10-klassing Favour Okeke. Han går på Rommen skole i bydel Stovner i Groruddalen.

Han er en av 180 elever og lærere som i forrige uke deltok på workshop på Samisk hus for å lære mer om samisk kultur.

Identifiserer seg med det samiske

Favour Okeke og Anders Sunna.

Favour Okeke synes det var trist å høre hvordan de nordiske landene og Russland har behandlet samene.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Elevene fikk et foredrag av kunstneren Anders Sunna, som er kjent for sin graffitikunst om samers kamp mot staten.

Med sin flerkulturelle bakgrunn fra Vest-Afrika, kjenner Favour Okeke seg også igjen i Sunnas kunst.

– Noen mener at vi utlendinger ikke fortjener å være her. Slik mente de jo før om samene. Folk får si hva de vil, men vi burde kunne leve sammen, fordi vi er egentlig ganske like, selv om vi har forskjellig bakgrunn.

– Flagget rives i to

Unggutten fra Groruddalen er også imponert over hvor sterkt Sunna forteller sin historie gjennom kunst.

Maleriet, som han laget sammen med tre klassekamerater, viser at de lot seg inspirere av foreleseren.

– Samene vil være ett folk, mens andre ikke vil at de skal være det. Dette fører også til uenigheter samer i mellom, og det prøver vi å vise med at det samiske flagget revner, forklarer Favour.

Workshop på Samisk hus

Det blir en egen utstilling med elevenes kunstverk på Samisk hus 1. desember.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Større perspektiv

Møtet med flerkulturelle Oslo-ungdommer var også lærerikt for kunstneren.

– I likhet med oss, har de jo nærmest doble identiteter. Den bakgrunnen du har i grunnen, og i tillegg har du det svenske, norske, finske eller russiske, slik at du må være med på alle plan, forklarer Sunna.

Dette er en fordel i dagens globaliserte verden.

– Du får et større perspektiv på hvordan du ser verden enn hva du egentlig ville hatt. Du kan vandre mellom ulike identiteter, og se ting på ulike måter.

Anders Sunna

Sunna, som vokste opp i en reindriftsfamilie i Jokkmokk, opplevde at familien ble tvangsflyttet fra sine beiteområder på 80-tallet. Gjennom kunsten ønsker han å styrke samenes identitet og at flere lærer om samenes historie.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Får aha opplevelse

Workshop`en er et pilotprosjekt der Den kulturelle skolesekken (DKS), samarbeider med Samisk hus og DKS Oslo.

Koordinator for Samisk hus, Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi ser at flere av elevene blir overrasket over det de lærer på Samisk hus.

– De får en aha-opplevelse. Plutselig ser de at det ikke bare er nordmenn i Norge, men at Norge er tuftet på territoriet til to folk, og at samer også har hatt en vanskelig vei fram, sier hun.

Maria Fuglevaag Warsinska Varsi

Koordinator på Samisk hus, Maria Fuglevaag Warsinska Varsi er prosjektansvarlig for Sunna-pilotprosjektet på Samisk hus med Den kulturelle skolesekken.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Målet er også at ungdommene lærer noe om seg selv.

– Gjennom dialog med elevene åpner vi opp for en bredere forståelse av, og kunnskap om det samiske. Dette tror vi vil hjelpe ungdom og barn i Oslo til å få en bedre selvfølelse, og en bedre forankring i det norske samfunnet.

Veggmaleri av Anders Sunna på Samisk hus i Oslo.

Veggmaleri av Anders Sunna på Samisk hus i Oslo. Hans kunstverk har skapt økt oppmerksomhet rundt samiske saker.

Foto: Mette Ballovara / NRK