NRK Meny
Normal

Får ris fra partikollega

Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen blir holdt i ørene av lederen i Fjordfiskenemda når han ber Sametinget om å holde seg unna fiskeripolitikk.

Frank Bakke-Jensen

Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen vil legge ned Fjordfiskenemnda og ekstratorskekvoten på 3000 tonn som sjøsamiske områder får tildelt hvert år.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Nyvalgt leder i Fjordfiskenemnda Jorhill Andreassen reagerer på uttalelsene fra sin partikollega på Stortinget, Frank Bakke-Jensen.

– Uttalelsene hans fører ikke til noen god samarbeidsånd, mener Andreassen.

Jorhill Andreassen

Min partikollega Frank Bakke-Jensen får mene hva han vil. Men han tar feil når han mener at nemnda bør legges ned, sier leder Jorhill Andreassen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Bakke-Jensen som er Høyres fiskeripolitisk talsmann, vil kaste Sametinget på land . Han øsnker ikke at Sametinget får stor innflytelse og makt i fiskeripolitikken.

– Sametinget har ikke noen operativ rolle i å utøve fiskeripolitikken. Det er det regjeringen som har med mandat fra Stortinget. Sametinget er et rådgivende organ for samisk historie, språk og kultur, uttalte Bakke-Jensen til NRK for en stund siden.

– Har ført til bedre dialog

Lederen i Fjordfiskenemnda Jorhill Andreassen vil ikke bedømme uttalelsene fra sin partikollega.

– Men jeg bare registrerer at regjeringa og Sametinget er blitt enige om en konsultasjonsordning. Dette har ført til bedre dialog mellom Sametinget og sentrale myndigheter i fiskeripolitiske saker, svarer Andreassen.

Hun har selv erfaring fra slike dialoger da hun satt som politisk rådgiver i perioden 2001-2005 for daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Etter hennes mening har Sametinget mye nyttig å tilføre i fiskeripolitisk sammenheng.

– Representerer et annerledes blikk

Fjordfiskenemnda ble etablert for ett år siden etter vedtak fra Stortinget. Også denne etableringa har ført til bedre dialog mellom sentrale myndigheter og den nordligste landsdelen i fiskeripolitiske saker, mener Andreassen. Derfor reagerer hun på at hennes partikollega nå vil legge ned nemnda.

Men hun tror neppe at det er noe flertall for dette nå.

– Fjordfiskenemnda representerer et annerledes blikk på fiskeripolitiske saker enn det som hittil har vært vanlig. Vi bør kunne være rause og ta vare på de ulike kulturene langs kysten, også den sjøsamiske kulturen. Det er dette blikket som Fjordfiskenemnda skal representere, svarer Andreassen.

Lik behandling av alle

Virkeområdet for Fjordfiskenemnda er fylkene Finnmark, Troms og enkelte sjøsamiske områder i Nordland. Andreassen understreker de skal ivareta interessene for alle som bor og driver næring innenfor dette virkeområdet, det være seg sjøsamer eller andre.

Og i motsetning til sin partikollega, Frank Bakke-Jensen, har hun ingen problemer med å kunne definere hva et sjøsamisk område er.

– Sjøsamisk område kan for eskempel være et område der man har en aktivitet som utføres av samer i kystområdet. Kommuner og områder som er omfattet av språkloven eller samiske tilskuddsordninger kan være en annen definisjonsmåte. Men slik landet er skapt, har det for meg alltid vært naturlig å vite hva som er et sjøsamisk område, svarer den nyvalgte lederen i Fjordfiskenemnda Jorhill Andreassen.