NRK Meny
Normal

Vil forebygge konflikter

– Dersom vi skal unngå unødvendige konflikter i fjordfisket, er det viktig med klare kjøreregler, sier nyvalgt leder i Fjordfiskenemnda, Jorhill Andreassen.

Jorhill Andreassen

Nyvalgt leder i Fjordfiskenemnda, Jorhill Andreassen, mener det er viktig å få fastlagt hvor fjordlinjene skal gå i fremtiden.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

29. mai skal Jorhill Andreassen fra Lenvik på Senja lede sitt første møte i Fjordfiskenemnda. Hun har overtatt roret etter Geir Tommy Pedersen . I hans lederperiode har Andreassen vært nestleder.

– Vi har et spennende arbeid foran oss, sier den nyvalgte lederen, Jorhill Andreassen.

Fjordfiskenemnda er i innledende fase i sitt arbeid med å regulere fisket i fjordene. Det har ikke alltid vært bare fryd og gammen i fjordene. Økologisk krise og en uavklart situasjon for rettigheter til fiske har tidvis preget mange fjordsystemer spesielt i Troms og Finnmark.

Fjordlinjene skal avklares

Geir Tommy Pedersen

Geir Tommy Pedersen er den første som har ledet Fjordfiskenemnda. Nå er han blitt valgt som nestleder.

Foto: Norske Samers Riksforbund (NSR)

I enkelte områder har det også vært enn viss usikkerhet hvor fjordlinjene går. Den nyvalgte lederen mener derfor det er viktig med en avklaring.

– Det er alltid viktig med klare kjøreregler og spilleregler i enhver sammenheng. Man vil unngå masse unødig støy i næringa dersom man klarer å vedta ordninger som er akseptert av alle parter, forklarer Andreassen.

Gjennomgang av fjordlinjene vil være den første store oppgaven som hun tar fatt på som nyvalgt leder i Fjordfiskenemnda.

– Dispensasjoner uthuler ordningen

Fjordlinjer ble opprettet for litt over ti år siden. Hensikten med fjordlinjene har vært å verne den minste fiskeflåten fra stadig mer effektive og større båter, samt å få et bedre kysttorskvern mot redskaper som effektivt tømte fjorder både for torsk, sei og hyse.

Båter over 15 meter kan i utgangspunktet ikke drive med fiske innenfor denne grensen. Men det kan gis unntak fra bestemmelsen. Dette mener fjordfiskere fører til en stadig uthuling av regelen som forbyr store båter å fiske innenfor fjordene.

Tror ikke på store endringer

Fjordfiskenemnda er nå i ferd med å evaluere fjordlinjene for å finne ut om det er nødvendig å foreta justeringer.

– Dette er et kjempestort og tidkrevende arbeid, forklarer Andreassen.

Likevel tror hun ikke at det er nødvendig med store endringer av eksisterende fjordlinjer. Andreassen kaller stridighetene som har vært rundt eksisterende fjordlinjer, for småknuffinger.

– Men det er tydelig at der er noen områder som man er nødt til å se spesielt på, blant annet område Sørøya i Vest-Finnmark, svarer Andreassen.

Hun har blant annet bakgrunn som politisk rådgiver i perioden 2001-2005 for daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen (H).

– Utfordringene størst i Lofoten-området

Fiskeridirektoratet er nå i ferd med å innhente nødvendige data om saka.

– I den forbindelse blir det også arrangert folkemøter i aktuelle områder, forklarer regiondirektør Hermod Larsen.

Varangerfjorden er det første store fjordsystemet som skal kartlegges. Deretter går ferden videre sørover helt til Nord-Trøndelag.

Larsen regner med at arbeidet blir stadig vanskeligere jo lenger sør man kommer.

– Utfordringene blir kanskje størst i Lofoten-området, svarer Larsen.