Et spill fra styrets side

Sittende direktør i det lulesamiske senteret Árran i Tysfjord er skuffet og bitter på prosessen omkring ansettelsen av ny direktør.
– Vi har nok hatt en åpen, god og ryddig prosess, parerer styrets nestleder.

Her fra de lykkelige dager. Filip Mikkelsen sammen med styrets leder Tone Finnesen
Foto: Sander Andersen / NRK

Sittende direktør i det lulesamiske senteret Árran på Drag i Tysfjord, Filip Mikkelsen, er både skuffet og bitter over at han nå må forlate direktørstolen ved senteret. En av hans rådgivere har fått tillit fra styret om å overta etter Mikkelsen.

Les: Ny direktør ansatt


Ydmykende og uverdig

Årsaken til at sittende direktør reagerer som han gjør er at det etter hans mening har foregått et spill fra styrets side, og at styret har opptrått både uverdig og med en lukket prosess omkring ansettelsen av ny direktør.

– Jeg opplever situasjonen som ydmykende og uverdig, og det hadde jeg ønsket å slippe etter 17 år i direktørstolen her på Árran. Og grunnen til det er at jeg mener det her har foregått et spill hele veien. Jeg har skjønt helt fra dag én, da prosessen startet, at styret ønsket å skifte direktør. Likevel så spør jeg: Fortjener jeg dette? Og jeg spør også: Kunne ikke styret ha såpass ryggrad at de varslet meg om at de ønsket å skifte direktør, og så kjøre en prosess som var ryddig slik at jeg fikk en verdig avslutning på min karriere her på Árran?

Les: Ansatte vil beholde Mikkelsen


Smertefullt

Mikkelsen fortsetter kritikken av styrets håndtering av saka, og mener det er fullt legalt å skifte direktør når åremålsperioden er over. Men det er ikke det han reagerer på, ei heller hvem som er kvalifisert eller ikke.

– Det har med ryddighet, med ryggrad og med troverdighet å gjøre. Hvordan man går frem i slike saker. Hvis målet med en direktøransettelse er at den skal være mest mulig smertefull, da blir det feil.
Hva er hensikten med en slik prosess? Spill for galleriet. Her kjører de prosesser, og later som det er en ryddig prosess, sier Filip Mikkelsen.

Les: Gratulerer ny-direktøren


Ikke noe spill

Nestleder i styret i Árran, Sonja A. Steen, understreker at prosessen omkring ansettelsen av ny direktør ved Árran ikke kunne vært annerledes.

Árran-styrets nestleder Sonja A. Steen.
Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

– Vi har kjørt en lang og god prosess omkring denne åremålsstillingen, og det har ikke vært noe spill fra styrets side.
Det er jo en åremålsstilling, og det er også slik at arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse når åremålskontrakten utløper, og direktøren har tidlig fått vite at vi skulle lyse ut stillingen.

– Har ikke styret hatt ryggrad til å fortelle den sittende direktøren at dere ønsket å skifte ham ut?
–Vi har hatt en lang og og god prosess i forhold til åremålsstillinga hvor alle som skal informeres er informert.

– Har det foregått et spill fra styrets side?
– Styret driver ikke med spill. Vi har hatt en åpen, god og ryddig prosess, og orientert om at styret kom til å lyse ut stillingen. Det har vi gjort på et tidlig tidspunkt. Det er også direktøren orientert om.

– Er det lagt lokk på saken under prosessen?
– Saka har ikke vært lagt lokk på. Det har vært en åpen prosess hvor vi har fulgt alle spilleregler i arbeidslivet.

– Har direktøren hatt fullt innsyn forut og underveis i prosessen?
– Direktøren har hatt det innsynet som han har krav på å få.

– Driver dere med noe hemmelighetskremmeri overfor den daglige ledelsen ved Árran?
– Nei, men når du er søker har du ikke krav på å få vite alt.

Les: Bar preg av direktørskiftet

Nestleder i styret Sonja A. Steen har vært den som har stått som ansvarlig for saka om ansettelsen av ny direktør ved senteret all den tid styreleder Tone Finnesen har erklært seg inhabil fra den dagen hun fikk vite at en nær venn av henne hadde søkt på stillingen.