Én årlig finnmarkstur gir tidligere mobbeoffer Gunnar (26) med ADHD et bedre liv

– Jeg har fått mange nye gode venner – mange som stiller opp for meg, sier rogalendingen om helsesportsuka, som kurerer de vonde minnene fra barndommen.

Det varmes opp før dagens helsesportsaktiviteter.

HESEBLESENDE TRIM: Det er viktig for Haavard Lister fra Båtsfjord (t.v.), Gunnar Stangeland fra Orre, og Steffen Andre Aas Josefsen fra Lørenskog å varme opp, før padling og andre helsesportaktiviteter tar til. (Fotograf: Dragan Čubrilo)

Som toåring fikk han operert bort en cyste i hodet – og han har ADHD.

I sin hjemregion har Gunnar Stangeland tidligere stått frem i media med sin historie som mobbeoffer.

Men gutten fra Orre i Rogaland har det tilsynelatende helt strålende når NRK møter han ved Harrvatn, under den årlige Helsesportsuka for funksjonshemmede, som organisasjonen Lions arrangerer i Tana hver sommer.

Åpnet seg til leirkollegene

– Det er kjekt å være her. Vi får lære oss mye nytt og er mye ute i naturen.

Fisking, låvedans og en bussutflukt rett over riksgrensen til Finland, er blant Gunnar Stangelands favorittaktiviteter under uka.

Rundt 60 deltagere fra hele Norge er å treffe under årets helsesportsuke. Mange av disse kjenner til hva Gunnar har opplevd på barne- og ungdomsskolen og i begynnelsen av sitt arbeidsliv:

– Jeg delte hele min historie med dem som var på leir i fjor. Det syntes de var kjekt. Nå har jeg det mye bedre, forteller Stangeland.

Gunnar Stangeland fra Orre i Rogaland hadde en tøff barndom og ungdom. Han har ADHD, fikk operert bort en cyste i hodet da han var to år, og han ble mobbet både på barne- og ungdomsskolen. Men nå koser han seg på Lions' Helsesportsuke i Tana for funksjonshemmede.

GJEMTE SEG: Hør 26-åringen fortelle hva han opplevde på skolen, i det lærerne var uoppmerksomme: – I enkelte friminutter ville jeg ikke gå ut. (Fotograf: Dragan Čubrilo)

Tok en ufrivillig dyppert

Gunnar Stangeland elsker også å padle.

Ferdighetene har etter eget sigende forbedret seg kraftig siden han deltok på Lions-arrangementet for første gang for noen år siden.

– Padlelederen sa at jeg kommer til å gå fra å være deltager til å bli instruktørens assistent.

Men – én gang gikk det en smule skeis med manøvreringen:

Gunnar Stangeland elsker å padle, slik som her på Harrevannet i Tana under Lions' helsesportsuke. Men én gang fikk rogalendingen en skikkelig kald opplevelse.

PLUMPET UTI: – Det var kaldt! (Fotograf: Dragan Čubrilo)

Ildsjel

Britt Elin Hætta Isaksen er en av Lions' ildsjeler som arrangerer helsesportsuke.

Hun kjenner til Gunnar Stangelands historie.

– Det er ingen tvil om at han higer etter denne uka. Han ringer gjerne lenge før for å forhøre om han har fått deltagerplass. Like stor er gleden når jeg får svare ja, sier Hætta Isaksen.

Lions-medlemmer

FRIVILLIGE ARRANGØRER: Rosel Olsen (t.v.) har tatt turen helt fra Hammerfest for å bidra for helsesportsuka. Her sammen med ukesjef Britt Elin Hætta Isaksen, og Lions-collega John Øystein Jelti. Helsesportsuka i Tana arrangeres av lokalforeningen Lions Club Tana-Nesseby.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK
Haavard Listner og Britt Elin Hætta Isaksen

«FERIE»: Lokalbefolkningen kjenner gjerne Britt Elin Hætta Isaksen som politibetjent tilhørende det lokale lensmannskontoret. Det er langt fra første gang hun ofrer sommerferien for å arrangere helsesportsuke for deltager Haavard Lister og andre funksjonshemmede.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Noen deltagere har aldri padlet

Lions' formål med uka er å gi funksjonshemmede et tilbud og aktiviteter de ikke nødvendigvis får ellers.

– Her får de blant annet padle i kano, ri, skyte med rifle, og overnatte i telt. Noen deltagere har aldri fått være med på slikt tidligere, sier Hætta Isaksen.

– Hva gir det deg å arrangere dette?

– Det har jeg aldri klart å svare på. Jeg har prøvd mange ganger. En må nesten ta turen til oss for å erfare det selv, men det er utvilsomt moro, sier ukesjefen.

Lions' helsesportsuke i 2017 i Tana

SE BILDER: Deler av helsesportsuka arrangeres ved Harrvatn i Tana i Øst-Finnmark. Her er blant annet padling, båttur, fiske og bålkos på programmet.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Fått et bedre liv

Gunnar Stangeland har overfor venner hevdet å ha fått et mye bedre liv og en bedre hverdag hjemme på Klepp, hvor han er bosatt, etter at han begynte å reise til Lions' årlige helsesportsuke.

– Ja, det har jeg, bekrefter han overfor NRK.

– Jeg har fått mange nye gode venner og mange som stiller opp for meg, sier Gunnar Stangeland.

Haavard Lister, Gunnar Stangeland og Steffen Andre Aas Josefsen

SE INNSLAG FRA OĐĐASAT: Sommerleir i Tana for funksjonshemmede.

Korte nyheter

 • Korona njuolggádusat rivdet

  Otná rájes rivdet korona njuolggadusat Norggas. Muhtin gáržžideamit leat ložžejuvvon ja dál besset maid eanet olbmot doaluide čoahkkanit, nu čállá
  Kultuvrra ja dásseárvoministtar Anette Trettebergstuen preassadieđáhusas ikte.

  Ráđđehus diktá dál gitta 1500 olbmo searvat sistedoaluide, gos čohkkánsajit galget leat giddejuvvon. Olgodoaluide lea ráddji dál 3000 olbmo. Njálbmesudjii lea dieđus dehálaš ja gaská doalahit.

  Anette Trettebergstuen møter ledere i Norges idrettsforbund
  Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum
 • Sisabahkkemat sámis lassánit

  Norgga olmmošvuoigatvuođaásahus, NIM lea čállán raporta makkár olmmošvuoigatvuođaid leat rihkkun sisabahkkemiin sámiid geavahanguovlluin. Dás boahtá ovdan ahte lea rievdan dan guvlui ahte sámiid beroštumiid guldalit, seammás de NIM-raporta čájeha ahte lassánit dákkár sisabahkkenáššit sámi guovlluin. Dálá rievttálaš suodjaleapmi sisabahkkemiid ja huksemiid vuostá ii leat doarvái buorre, deattuhit dán raporttas, seammás celket gal ahte dat nákce bissehit olu daid ohcamušain maid gohččodit sisabahkkemiid sámi guovlluide. Dás logat olles raporta (Norgga olmmošvuoigatvuođaásahusa siiddut)

  Vindturbiner i Roan Vindpark på Fosen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Dokumentára seksuálalaš veahkaválddis

  Guokte sámi nissona muitaleaba "The Silence in Sápmi" filmmas seksuálalaš veahkaválddi birra maid soai leaba vásihan ja go leat geahččalan jávohuhttit sudno. Dokumentárafilmmas muitaleaba Ida Labba Persson ja Marion Anne Mienna Rimpi vásáhusain, ja filbmadahkki Liselotte Wajstedt lea geavahan gávcci jagi filmma gárvvistit, mii dál čájehuvvo TIFF doaluin. Loga eambbo dás

  Regissør Liselotte Waistedt.
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK