NRK Meny
Normal

«Drømmestipendet» geigejuvvui Deanu niidii

Nuorra sámi nieida oaččui 10 000 ruvnnu sturrosaš ruhtaskeaŋka

Ella Marie Hætta Isaksen čuovuhuvvo govvačájáhussii

Ella Marie Hætta Isaksen ii diehtán govvačájáhusas maidige, danne hirbmástuvai sakka og oinnii daid olu govaid maid Ebba Joks lei heŋgon seinniide.

Ella Marie Hætta Isaksen lea 18 jagi boaris, muhto lea juo geargan neavttašit ja lávlut lávddis badjel logi jagi. Gieskat finadii son doaluin ruovttu gielddas, doppe ollugat rámidedje su, ja dasa lassin oaččui son vel «Norsk Tippinga Drømmestipend».

Ella Marie Hætta Isaksen

Ella Marie Hætta Isaksen oaččui Norsk Tippingas 10 000 ruvnnu

Foto: Anne Olli

Erenoamáš beaivi duorastat geassemánu 2. beaivi

Ella Marie ovddeš oahpaheaddji Deanu kulturskuvllas, Ebba Joks, lei ráhkadan govvačájáhusa mas sáhtii oaidnit Ella Marie ieš guđetge agis Deanu kulturskuvllas. Dán čájáhusas ii diehttán Ella Marie maidige, danne hirpmástuvai son sakka go beasai oaidnit daid olu govaid maid Ebba lei heŋgon seinniide.

Ella Marie Hætta Isaksena buoremus beaivi

Ella Marie Hætta Isaksena buoremus beaivi dássážii, nu son lohká ieš. Ja dan gal oaidná maiddái dás

Foto: Anne Olli

Dán beaivvi geigii maid Norsk Tipping Ella Mariei «Drømmestipeandda» 10 000 ruvnnu. Ja dán seamma beaivvi lei son maid leamaš njálmmálaš eksámenis Álttá Joatkkaskuvllas, ja das oaččui son buoremus árvosáni, guđeža.

Deanus doaluin beasai son maid lávlut lávddis. Lávllui iežas Sámi Grand Prixa vuoitolávlaga «Luoddaearru» ja vel nuppi lávlaga masa ieš vel čuojahii flygeliin.

Son neavttašii maid, čájehii monologa mainna lihkostuvai bures, go das nagadii čájehit hui lunddolaččat dovdduid.

Deanu sátnejođiheaddji Frank M. Ingilæ giitalii Ella Marie, logai son lea leamaš buorre ambassadevran Detnui. Ella Marie lea áinnat mátkkoštan Deanu Kulturskuvlla mielde maiddái olgoriikkas, nugo Fearasulluin, Islánddas, Suomas ja Duiskkas.

Ja iežas dat gal lohká áigut šaddat neavttárin, iiba sáhtege eará barggu jurddašit. Lávdái son fertešii beassat.