Elevene er klare for årets eksamen

Like sikkert som at våren kommer, kommer også eksamenstiden for alle skoleelever over hele landet.

Elever klar for årets eksamen

Sara Marina Skum, Berit Anne Marit Eira og Odd Máhtte Sara (som for øyeblikket også var med i en filminspilling), har alle sammen troen på at eksamen kommer til å gå bra.

Foto: Maria Therese R. Oskal / NRK

I dag fikk 240 000 elever ved videregående skoler og 10. klasse i grunnskolene over hele Norge vite om de kom opp i eksamen, og eventuelt hvilke fag de kom opp i.

Mandag 19. mai starter eksamensavviklingen, og varer til og med 6. juni. I løpet av denne perioden skal 240 000 elever gjennomføre til sammen over 280 000 eksamener.

Positive elever


Elevene i 10. klasse ved Kautokeino Ungdomsskole er selv positive fremfor årets eksamen, og mener at det ikke er så mye verre enn en vanlig prøve.

– Den største forskjellen er vel det at karakteren teller veldig mye mer i forhold til på vanlige prøver, sier Odd Máhtte Sara.

I dag fikk elevene vite at de var blitt trukket opp i norsk.

– Jeg har jobbet mye med skolearbeidet, så jeg tror det kommer til å gå veldig bra, sier han.

– Jeg tror også at det går bra, norsk et lett fag for meg, sier Berit Anne Marit Eira med et smil.

Nye regler for eksamen


Nytt for i år er at det er nye regler for gjennomføringen av muntlig eksamen, hvor det nå er slik at elevene får én dag forberedelsestid. Elevene skal forberede en presentasjon som skal være så lang som inntil en tredjedel av eksamenstiden som er på 30 minutter. Resten av tiden skal brukes til faglig samtale om det som eleven har presentert.

– Ordningene for muntlig eksamen har vært ulike fra kommune til kommune. Hensikten med de nye reglene er å sikre en likere gjennomføring av muntlig eksamen i hele landet, sier avdelingsdirektør Sissel Skillingshaug i Utannningsdirektoratet.

Tillatt med internett

Det har også blitt gjort forsøk med tilgang til internett under eksamenen, og ifølge Utadanningsdirektoratet har dette vært vellykket. Derfor utvides dette forsøkes fra fire fag til åtte, og det er til sammen 53 skoler over hele landet som deltar i denne prøveordningen.