Hopp til innhold

I reingjerdet for å lære

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum stortrivdes i reingjerdet under sitt besøk i Porsanger mandag. Der fikk han også bidra til å redusere reintallet en smule.

Trygve Slagsvold Vedum.

Landbruks-og matminister Trygve Slagsvold vedum.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Statsråden ønsker å bli bedre kjent med reindriftsnæringen og fikk mandag besøke Skáideduottar siida i Porsanger i Finnmark, der reinbeitedistriktet for tiden driver med skilling og merking av rein.

– Som reindriftsminister er det av og til fint å ikke bare være på møter, men også få lov til å være ute i felten, sier Slagsvold Vedum.

Ministeren har over to dager besøkt Karasjok og Porsanger i Finnmark, der han har møtt Sametingsrådet og representanter for reindrifta og landbruket.

Kunne ikke dy seg

Slagsvold Vedum er trolig den første ministeren med ansvar for reindrift som har gått så grundig til verks for å lære om reindrift. I skillegjerdet i Skaideduottar siida satte han like godt i gang med å hjelpe til med nummerering av reinkalvene.

–Reindrift er en fantastisk spennende næring, og det å få lov til å være med å drive rein og merke rein er spennende, sier Slagsvold Vedum.

Ministeren fikk også hjelpe til med slakting av rein. Det vites ikke om statsråden etter sin innsats fikk tilbud om å fortsette som dreng.

Rasmus John S. Anti (tv) og Trygve Slagsvold Vedum.

Leder for Skáideduottar siida, Rasmus John S. Anti i samtale med Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Alvorlig situasjon

Ikke overraskende hadde Slagsvold Vedum med et alvorlig budskap til rendrifta. Han mener at reintallet i Finnmark i løpet av tre år bør reduseres med 40 000 rein.

– Regjeringen har vært veldig tydelig på at for å få bedre økonomi i reindriftsnæringen, er det helt avgjørende at vi får tilpasset reintallet til beitegrunnlaget, sier Slagsvold Vedum.

Han påpeker at det beste er at næringen selv reduserer reintallet, men regjeringen er også villig til å bruke virkemidler hvis det er nødvendig.

– Hvis man ikke klarer å finne løsninger, så må myndighetene gå inn å finne ut hva som vil være mest bærekraftig over tid.

Etter besøket i reingjerdet gjorde Slagsvold Vedum det klart at han har inntrykk av at alle er enige om at reintallet må ned, og han har samtidig også forståelse for at enkelte reineiere er bekymret for sin egen situasjon.

I følge Reindriftsforvaltningen er det omlag 200 000 rein i Norge. I 2002 ble det vedtatt at i Finnmark skulle det maksimalt være i overkant av omlag 130 000 rein. Regjeringen mener at det nå er omlag 40.000 rein for mye i det nordligste fylket.

– Lover ikke bra

Leder for Skáideduottar siida, Rasmus John S. Anti, synes ikke ministeren hadde noen gode nyheter med i reingjerdet hans. Han mener at planer om tvang for å nå det ønskede reintallet ikke lover bra.

– Tvang er aldri bra, jeg mener at folk i næringen selv bør kunne finne frem til en god løsning, sier Anti.

I følge den nye reindriftsloven er det opp til reindrifta på siida-nivå å avgjøre hvem som skal slakte og hvor mye.

Korte nyheter

 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK
 • NATO-åhtsåmus Svierigis dal sáddiduvvá

  Dav diedet Svieriga ráddidus udnásj præssadiedádusán. Rijkabiejvve la uddni Nato-ássjev dágástallam. Danna bådij åvddån ráddidusán la nanos doarjja åhtsåmussaj. Dåssju guokta belludagá vuosteldin Nato sebrulasjvuohtaj; Birásbelludahka ja Gårobelludahka.

  – Ukraina lådalibme tjielggasit vuoset mav Gárjjelrijkka máhttá dahkat. Mij de vierttip dasi dan ássjáj dåmadit Gárjjelrijkka sæmmi lahkáj midjij vuodal. Ja jus Svierik la ájnna rijkka Lullemera guovlon mij ij la Nato-sebrulasj, de lip nievres vidjurijn, tjielggij svieriga stáhtaministar Magdalena Andersson.

  Lågå ienep dánna:

  Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.
  Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret