NRK Meny
Normal

Diskuterer russisk laksekrav med miljøvernministeren

Kravet fra Russland om å redusere laksefisket i Varangerfjorden er av de sakene som vil bli diskutert på dagens møte mellom sametingsrådet og klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H). Men også andre saker står på dagsorden.

Silje Karina Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) advarer norske myndigheter om å være ettergivende for kravet fra Russland om å redusere laksefisket i Varangerfjorden.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tine Sundtoft

Når klima- og miljøminister Tine Sundtoft tar imot representanter fra sametingsrådet i dag, har hun mange saker på dagsorden: Russisk laksekrav, rovvilt, vårjakt på ender, vernpelaner for Finnmark, verdensarvsted i Varanger og besøk til Finnmark neste år.

Foto: Håkon Eliassen/NRK

Kravet fra Russland om å redusere laksefisket i Varangerfjorden har skapt opprør blant laksefiskerne i Nord. Sametinget har tidligere advart norske myndigheter om å vise ettergivenhet i denne saka. Dette kravet vil bli gjentatt på dagens møte med klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

– Per dags dato er det ikke fremkommet noen dokumentasjon på at laksefisket i Varangerfjorden har negative virkninger for russisk laks, mener sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Også Finnmark sjølaksefiskeforening har tidligere protestert kraftig mot kravet fra Russland.

Russiske myndigheter hevder at norske laksefiskere rett og slett tar for mye russisk laks. Derfor har departementet bedt Miljødirektoratet om å se på hvordan fangsten av russisk laks i Varangerfjorden kan begrenses.

– Ingen dokumentasjon

Russland begrunner kravet med funn fra Kolarctic-prosjektet, der det er påvist hvor stor andel laks som fangstes i Norge som har opprinnelse i elvene i Russland.

– Norske myndigheter må sørge for at det russiske kravet ikke går utover det norske sjølaksefisket, mener Muotka.

Også rovviltproblematikken på dagsorden

Men også rovviltproblematikken i samiske områder, vil bli gjenstand for drøftinger på dagens møte.

– Vi vil be om at miljøvernministeren følger opp Stortingets rovdyrforlik, forklarer Muotka.

Dette er et kompromiss mellom målet om å sikre de store rovdyra i norsk natur og samtidig sikre grunnlaget for reindrift og husdyr på utmarksbeite.

Men også vårjakt på ender, verneplaner for Finnmark, verdensarvsted i Varanger og statsrådsbesøk i Finnmark neste år vil bli diskutert på dagens møte hvor også sametingsråd Thomas Åhrén (NSR) deltar.