Hopp til innhold

Dieđihii muohtaskohter suoláduvvon

Altaposten čállá ahte áššáskuhttáneiseváldi dieđuid mielde, de galgá muhtin almmái 20 jagiin miessemánus dán jagi viežžan Ski-doo muohtaskohtera Kárášjogas ja dolvon Dálbmeluktii. Son váiddii politiijaide ahte muohtaskohter lei suoláduvvon, ja dieđihii vahát dáhkádusfitnodahkii Gjensidige, ja diđii ahte dat ii lean suoláduvvon. Muhtin eará olmmoš maid galgá leat mielde leamaš dán dagus. Ášši mearriduvvui Álttá diggegottis dovddastanduomu geažil, ja almmái ferte čohkkát giddagasas 21 beaivve.

Korte nyheter

 • Makkár kulturásahusat Norggas barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain

  Dál leat unnán dieđut das man olu ja man láhkái Norgga dáidda- ja kulturásahusat barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain.

  Okta čilgehusain lea ahte dát ii vel leat suokkardallon. Dáinna háliidit Sámediggi, Sámiráđđi ja Kulturdirektoráhtta dahkat juoidá.

  Danne sáddejuvvo boahtte vahkus riikkaviidosaš iskkadeapmi dáidda- ja kulturásahusaide.

  Geassit nannii duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna, ahte dáruiduhttin lea guhká ja duođalaččat čuohcan sámi kultuvrii ja gillii. Dáruiduhttin bistá ain Norggas.

  – Dan mii iskkadeamis gávnnahuvvo šaddá rápportan. Dalle oaidnit mat kulturásahusat barget sámi dáidda- ja kulturovdánbuktimiin dál. Dasa lassin mat kulturásahusat háliidivčče dáinna bargat, muhto eai áibbas dieđe manne ja mat ásahusat eai vel leat dáinna nu olu bargan.

  Dan čilge Kulturdirektoráhta direktevra, Kristin Danielsen (govas).

  Les på norsk

  Kristin Danielsen
  Foto: Kulturrådet
 • Dette fikk prinsen i gave fra Sametinget

  Prins Sverre Magnus fikk mange offisielle gaver på 18-årsdagen, som var søndag 3. desember. Sametinget ga prinsen en samekniv fra Knivsmed Strømeng.

  Sametingets plenumsleder Tom Sottinen deltok på den offisielle lunsjen på det Kongelige slott fredag 1. desember i anledning prinsens myndighetsdag.

  Et viktig innslag på gjestelisten var åtte ledere fra norske ungdomsorganisasjoner, skriver Kongehuset på sin nettside. Deriblant deltok lederen i ungdomsutvalget i Norske Reindriftsamers Landsforbund Ellen-Sara Sparrok.

 • Hvilke kulturvirksomheter i Norge arbeider med samisk kunst og kultur

  Det er lav kunnskap om i hvilken grad og hvordan kunst- og kulturvirksomheter i Norge arbeider med samisk kunst og kultur

  En av forklaringene er fordi det ikke er gjort nok innsiktsarbeid på området. Det ønsker Sametinget, Samerådet og Kulturdirektoratet å gjøre noe med.

  Derfor sendes det neste uke ut en landsomfattende undersøkelse til kunst- og kulturinstitusjoner.

  Nylig slo sannhets- og forsoningskommisjonen fast at fornorskingspolitikken har hatt alvorlige og langsiktige konsekvenser for samisk kultur og språk, og at fornorskningen fremdeles pågår i Norge.

  – I funnene fra denne undersøkelsen vil vi få en tilstandsrapport. Da vil vi se hvilke kulturinstitusjoner som jobber med samiske kunst- og kulturuttrykk i dag. I tillegg hvilke som ønsker å jobbe mere med det, men som ikke helt vet hvordan, og hvilke som foreløpig ikke har jobbet så mye med dette.

  Det forklarer direktør i Kulturdirektoratet, Kristin Danielsen (bildet).

  Loga sámegillii

  Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet
  Foto: Samuel Ostrev Berntsen / NRK