Dette skjer i forbindelse med Samenes nasjonaldag

Se oversikten her.

Samefolketsdag

SAMENES NASJONALDAG FOR ET ÅR SIDEN: Slik ble dagen feiret på rådhuset i Tromsø i fjor.

Foto: Sigve Nedredal / Frilansfotograf

Vår artikkel om arrangementer baserer seg på pressemeldinger fra aktører.

Alta

4. februar

12.00-13.30 Seminar: «Hva vet vi egentlig om sjøsamisk joik og musikk?». Foredragsholdere er bl.a. Ole Graff, Hallgeir Pedersen og Torill Olsen.

13.45- 1500 – «Møt en samarbeidspartner». Workshop. Innlegg av blant annet Elin Kåven. Påmelding kreves til: smw@audioland.no

5. februar

UIT Campus, Auditorium 1042.

1200-1300: Innlegg og workshop: «Samisk musikkbransje – forutsetninger og muligheter når man vil bygge struktur og miljø». Innlegg av bl.a. Tommy Sarilla, Fredrik Forsserman.

1300-1400: Workshop/gruppearbeid: «Veien videre. Behov, kunnskap og etterspørsel. Hvor begynner vi og hvor vil vi?».

1400-1500: Kathrine Synnes Finnskog fra Music Norway møter workshopdeltakere. Seminaret er gratis. Påmelding på: smw@audioland.no.

1900: Sámi Music Awards – Studenthuset City. Programmet sendes direkte av NRK Sápmi på nett-TV, og på DAB-radiokanalen «NRK Sápmi DAB Ekstra».

6. februar

Saga Grendehus, Alta.

12.00 Kafe og markedsboder åpnes

13.00 Velkommen

 • Alta Gladsang synger Samefolkets sang
 • Tale ved Hilde Søraa, hovedutvalgsleder Alta kommune
 • Sang: Den samiske klassen ved Komsa skole

13.30 Matsalg: Biđus, kaker, brus og kaffe

14.00 Lotterisalg begynner

14.15 Sang: Krokmo

15.00 Musikk innslag ved Alta Gladsang

15.30 Loddtrekning

15.45 Sang: Samiske ungdommer fra Alta

16.00 Avslutning

8. februar:

18.00-21.00 Seminar Kystkofta og dets framtid- hvorfor er det blitt så populært å sy seg Alta-kofta? Alta Siida As Kulturhus Alta

18.00 Kafeen åpnes i Alta Siida As Kulturhus Alta

18.15 Velkommen ved leder i Alta Sameforening – 3 minutter

18.18 Dagrun M. Sarak Sara – MeronČivga – foredrag om koftetradisjoner i sjøsamiske områder i Vest-Finnmark – åpnes for spørsmål etter foredraget

19.15 Lynkurs i hvordan kle på deg kofta. Ellen Brita Eira er instruktør.

19.30 Møt kursleder for Alta Sameforening, møt koftesyersker og foreninger. Det blir åpen kafe og diskusjon om koftene i Vest-Finnmark, med spesielt fokus på koftene i Alta og omegn.

9. februar

18.00-21.00 Kurs, Redesign av smykker, Alta Siida As kulturhus. Ingen kursavgift på forhånd, men du betaler for materialene du bruker.

10. februar

17.00-20.00 Kurs Lær å flette samiske bånd, Alta Siida As kulturhus. Dette kurset er gratis og du trenger ikke å melde deg på forhånd.

Tana

4. og 5 februar

10.00-16.00 Utstillinger: Oaivemozit/Galskap/Madness av Maret Anne Sara og Utvalgte verk av Iris Egilsdatter, Miljøbygget, Galleri Martin.

11.00 og 18.00 Filmprogram og visnings tider: bl.a. "Jahki ii leat jagi viellja" av Mai-Lis Eira og «Sámi bojá» av Elle Sofe Henriksen, Tana Miljøbygg, mandag – torsdag.

6. februar

Tana Flerbrukshall

Kl. 14.00-18.00 Salg og servering av tradisjonell samisk mat

Kl. 15.00-16.30 Lassokastekurs/konkurranse med finaler til slutt. Tradisjonelle samiske leker som er i ferd med å gå i glemmeboka.

Kl. 16.30 Velkomstord fra Deanu Searat-leder Sigrunn S. Bær

16.35 Barn fra samiske barnehager synger tre sanger

16.50 Dagens tale fra varaordfører Elisabeth Erke.

17.05 Leif Henrik Halvari spiller to melodier på piano

17.15 Skolebarn fra tanaskolene m.fl. synger Samenes nasjonalsang.

17.30 Nasjonaldagskunstner presenteres.

17.45 Åpen mikrofon (Les et dikt, ta en joik, syng en sang, dans, o.l.).

Nesseby

6. februar

Varanger Samiske Museum

14.00 Velkommen. Den samiske nasjonalsangen.

14.10 Tale for dagen ved Sametingsrepresentant og leder i NSR Beaska Niillas.

Tema: «Samiske stedsnavn i adresser», «Mangfoldet av samiske stedsnavn
i Unjárga–Nesseby», presentasjon av Isak Saba guovddáš sitt arbeid med stedsnavn, ved prosjektleder Yngve Johansen. Lokalhistoriker Øystein Nilsen taler.

15.00 Diskusjon

15.15 Pause. Lassokasting utenfor

15.45 Nesseby: Premiere på kortfilmen «Bihttoš», Dir. Elle Máijá Tailfeathers.

16.00 Avslutning.

Kautokeino

6. februar

Báktehárji

10.00 Flaggheising fra kommunens offentlige bygninger.

10.00 Gudstjeneste i Kautokeino kirke ved sogneprest Bjarne Gustad.

12.00 Kafeen åpner på Bákteharji.

12-30 Klasse 10A ønsker velkommen til feiring av Samenes nasjonaldag. Utstillingsåpning: Hilsen fra Sápmi – postkort med samiske motiv fra hele landet ved Svein Solheim, Govvagiisá. Allsang Sámi sogá lávlla.

13.00 Internasjonalt Samisk Filminstitutt lanserer blu-ray-utgivelsen av filmsamlingen «Sámi short films» som inneholder 17 samiske kortfilmer. Filmvisning: «Áigin» av Jouni West

13.15 Tegneverkested for barn åpnes.

13.20 Tale ved ordfører Johan Vasara. Utdeling av kommunens kulturpris 2015.

13.40 Underholdning

13.50 Tale ved Unesco – kommisjonens leder Tora Aasland.

14.00 Underholdning

16.00 Arrangementet avsluttes

Allsang

Her fra nasjonaldagsfeiring i Oslo.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Lakselv

5. februar

10.00-14.00: Samisk språk- og kultursenter har åpen dag og serverer kaffe, saft og vafler.


6. februar

11.00-14.00: Offisiell åpning av butikk- og verkstedlokalet til Anne Fenger. Sjøsamisk kompetansesenter deltar. Kaffe og kaker.

14.00: Salg av tradisjonell samisk mat på Lakselv videregående skoles kantine.

17.00: Markering av dagen på Lakselv videregående skoles kantine. Tale for dagen ved Porsangers ordfører Aina Borch. Kulturelle innslag, samt kaffe og kaker.

22.00-02.00: Vi runder av feiringen av Samenes nasjonaldag med dans. «Nostalgiija gánddat» spiller opp til dans på Fjordutsikten. Vi håper du tar på kofte i anledning dagen.

Karasjok

6. februar

10.00 Flaggheising ved Rådhuset.

12.00 Gudstjeneste, Karasjok kirke.

13.00-19.00 Karasjokhallen: Kafe, tradisjonell samisk mat, inne- og uteaktiviteter. Utstilling «I beistets natur», Per Asle Saras billedkunst.

13.00-15.00 Ute: Lek, aktiviteter, bålkos

15.00-16.00 Inneaktiviteter i hallen.

16.00 Åpning. Hilsen til dagen.

16.10 Sámi soga lávlla - Koret Skádjil.

16.20 Hovedtale for festdagen. Ordfører Ánddá Niillasa Sveine/Svein Atle Somby

16.40 Luohtešuoŋat (Joikestemmer).

16.50 Dikt. Hánas Ándde Hánsa/Hans Nergård, som mottok kommunens kulturpris 2015.

17.00 Koret Skádjil

17.15 Om enkelte pionerer i samefolkets historie.

17.30 Eva Jeanette Iversen synger.

17.45 «Sámeálbmot beaivi». Ándde Ommot Sámmol Dage Signe/Signe Susanne Nedrejord har ordet

17.55 Luohtešuoŋat

18.05 Sametingets hilsen. Sametingsrepresentant Áilin Nigá Máhtte/Mathis N. Eira

18.15 John Arvid Johnskareng synger

18.30 Avslutning

20.00. Sámi Grand Prix 2016 - Delfinale tradisjonell joik, Konsert med Aili Kathrine Teigmo, Amund Johnskareng og Bengt Roger Kåven. Samfunnshuset

Sør-Varanger

4. februar

20.00 Konsert med Arvvas, Ofelaš Arena i Kirkenes

5. februar

12.00 Sagnstund for barn i Saviogalleriet 12-15, Saviomuseet.

12.00-15.00 Uteaktiviteter for barn rundt gamma.

18.30 Bygdekveld i Jarfjorden. Steinar Wikan holder foredrag om det samiske Sør-Varanger. Tårnhall

6. februar

12.00-14.30: Aktiviteter for barn og unge; eventyrstund på Biblioteket

12.00 Uteaktiviteter på torget ved KOS og inneaktiviteter på Samfunnshuset ved Samisk Foreldrenettverk.

13.00-15.00 Salg av biđus på Centrum/Samfunnshuset

15.00 Offisielt program på Samfunnshuset

Hilsen fra ordfører, Joikeprosjektet, Crescendo, tale ved Biskopen, loddsalg og Gáktiwalk.

7. februar

11.00 Visitasgudstjeneste i Kirkenes kirke med samisk innhold ved Biskop Olav Øygard. Kirkekaffe. Arr: Sør-Varanger Menighet.

Manndalen

6. februar

Senter på nordlige folk:

10.00 Flaggheising

15.00 Kafeen med matservering.

16.00 Utstillingsåpning - Ni samiske tidsbilder, med Jorunn Eikjok og Ola Røe.

17.30 Samefolkets sang

17.30 Tale for dagen ved sametingsråd Henrik Olsen

18.00 Danseforestillingen Jorggáhallan

Bodø

4. februar

10.00 og 12:00 Nordlandsmuseet og Åarielh-saemien Teatere med Puka-Puka -Vaajesh- fortellinger. Forestilling for barnehagebarn

10.00-14.00 og 16.00-18.00 Bådåddjo Sijdda v/Ersvika Sami Siida i Rådhusparken
Reinkjøring, Lassokasting, Joike aktiviteter v/Mikkel Gaup, Duodjiaktiviteter
Salg av samiskinspirert mat ved elever fra kokkelinjen Bodø videreg.sk.

09.00-15.00 Nordlandsmuseet Utstilling: “Pitesamiske stedsnavn” 2. februar - 17. mars.

10.00-14.00 Åpent instrumentverksted i lavvo v/Kreativt gjenbrukssenter i Salten Nord universitet viser filmen Veiviseren på Fram kino for inviterte skoleelever. En professor i historie vil kort fortelle om samisk historie i Salten.

18.00 Bodø Domkirke Samisk-norsk Familie konsert med tema; kjærligheten til naturen v/ Bodø Kulturskole, Domkirkens Sangskole, Ylajali, Bodøoktetten mfl. Utstilling av lyd- og lysinstallasjoner-laget av barnehagebarn, samiske skoleelever og elever fra visuell kunst ved Bodø kulturskole i samarbeid med Kreativt gjenbrukssenter i Salten

5. februar

10.00 og 12:00: Nordlandsmuseet og Åarielh-saemien Teatere med Puka-Puka -Vaajesh- fortellinger. Forestilling for barnehagebarn

10.00-14.00 og 16.00-18.00: Bådåddjo Sijdda v/Ersvika Sami Siida i Rådhusparken. Reinkjøring, lassokasting, joikeaktiviteter v/Mikkel Gaup, duodjiaktiviteter. Salg av samiskinspirert mat ved elever fra kokkelinjen Bodø videreg.sk.

09.00-15.00: Nordlandsmuseet Utstilling: “Pitesamiske stedsnavn” 2. februar – 17. mars.

6. februar

10.00-14.00: Bådåddjo Sijdda v/Ersvika Sami Siida i Rådhusparken. Reinkjøring, lassokasting, joikeaktiviteter v/Mikkel Gaup, duodjiaktiviteter. Salg av samiskinspirert mat ved elever fra kokkelinjen Bodø videreg.sk..

14-16.00 Salg av biđus i rådhuskantina

16.30 Bystyresalen, Rådhuset

 • Offisiell markering.
 • Hilsen ved ordfører Ida Maria Pinnerød
 • Tale ved Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.
 • Kulturelt innslag ved skuespiller Mikkel Gaup

18.00 Samisk-norsk familiegudstjeneste i Bodø Domkirke. Domprost Elin Vangen, Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Sølvi Malmbekk og elever fra lulesamisk språkopplæring deltar. Utstilling av lysinstallasjoner. Kveldsmat etter gudstjenesten

21.00 Konsert på Sinus: Adlib jazzklubb – tolking av tekster av Nils Aslak Valkeapää.

7. februar
11.00 Bodø Domkirke. Fastelavnsgudstjeneste. Kirkekaffe i Lavvo i Rådhusparken

Tromsø

4. februar

12.00 Lunsjkonsert med IVVÁR i akustisk duo format, Perspektivet Museum.

12.15-14.00 Lunsjforedrag ved Nils Asbjørn Eng Stad: «Rettighetskartleggingen i Finnmark–er ordningen egnet til å oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser etter ILO konvensjon nr. 169?». e. Rom 4.213, Teorifagbygget Hus 4.

16.00 Tvibit–Hybelmiddag og visning av filmen «Arctic Superstar» – dokumentar om rapperen SlinCraze, og konsert med de samiske bandene Ivvár og Manin Jeanine. Ungdomsorganisasjonen Noereh informere om sin virksomhet.

18.00 Litteraten: «Sølvmånen» -skummel eventyrstund med forfatter Sissel Horndal: Perspektivet Museum.

1900–2100 Nordlysfestivalen forestilling: «Nok en same». Rådstua Teaterhus

5. februar

11.00-13.30 Lunsjforedrag ved Nils Oskal: «Joik som påkallelse: Noen personlige og noen språkfilosofiske betraktninger om joiking». Sted: Árdna.

12.00 «Sølvmånen» med forfatter Sissel Horndal – eventyrstund fra den samiske sagnverden og billedboka Sølvmånen. Perspektivet Museum.

14:00-16:00 Boklansering: Idioms of Sámi Health and healing. Árdna

13.00-14.00 Foredrag om Anders Larsen, Tromsø bibliotek Plan 2. Ivar Bjørklund og Harald Gaski

21.00 Konsert med det samiske bandet Ivvár. Sted: Driv

6. februar

10.00-16.00 Arktisk Vintermarked på Stortorget.

10.55 NM Lassokasting. Offisiell åpning av NM lassokasting Sted: Storgata

11.00 - 13.00 Girjás-saken - det samiske gjennombruddet? Tromsø bibliotek og byarkiv

12.00 Tromsø barnefilmklubb viser kortfilmer på Verdensteateret. Den magiske tiden, Lavrasiid áigi, Saiva, Alie og bestemor og nordlyset ser deg.

11.00-17.00 Polarmuseet, utstilling Following Arctic Fashion

12.00-15.00 Tromsø Museum, Utstillinger: «Samisk duodji fra Kola» og «Mannen i myra». Gratis inngang i anledning Samefolkets dag.

13.00-14.00: Lørdagsuniversitetet: Urfolkspolitikk i nord, grensesprengende eller bremsekloss for lokal utvikling. Studentersamfunnet Driv

Rådhuset

14.00-16.00 Kafé og salg av Reisagryte, kaffe og kaker, sosialt samvær

16.00-16.10 Offisiell åpning og Samefolkets sang (Blandakoret Nordaførr)

16.10-16.20 Tale: Ordfører Jarle Aarbakke

16.20-16.30 Joik: Berit Alette Mienna

16.30-16.40 Tale: Sametingsråd Silje Karine Muotka

16.40-16.50 "Elever fra Samisk samspill på Kulturskolen" med Herborg Rundberg

16.50-17.00 Joik og sang: Samiskklasse v/ Prestvannet skole

17.00-17.40 Underholdning: IVVÁR–band

17.50 Avslutning

18.00 Dørene stenges

17.30 Gudstjeneste i Tromsø domkirke. Domprost Herborg Finnset, domkantor Hijoo Moon, Kristin Mellem, fiolin.

18.00 Arctic Superstar vises på Verdensteatret Kino

16.00-1800 Kafémøte med Samiske Veivisere. Tapasservering. Cafe Sånn.

22.00 Konsert med Mari Boine- Nordlysfestivalen. Clarion Hotel the Edge, Troms.

00.00 Samefolkets natt m/Ágy. Prelaten Kro og Scene.

7. februar

11.00-17.00 Arktisk Vintermarked på Stortorget

12.50 NM i reinkappkjøring i Storgata i Tromsø. Offisiell åpning av Norgesmesterskap i reinkappkjøring 2016 - sprint.

14.35 Finaler NM 2016 B-Finale, A-finale

9. februar

1400–1600 Samisk kafe. Kystens Mathus as Tromsø

Sørreisa

Gamtofta 6. februar

11.40 Velkomsthilsen v/Arvid Skjellhaug. Sang

11.45 Tale for dagen v/Ordføreren i Sørreisa

12.00 Samisk/Norsk Gudstjeneste. Kirkekaffe

13.00 Familiestund: Eventyr og sagn.

Salg av biđus m/mer.

Harstad

1.-5. februar

Filmen "Joikefeber" er på DKS-turné med skolevisninger i regionen. Skolekonserter med Ulla Pirttijärvi og Harald Skullerud, i regionen. Joikeworkshop for samiske elever. samt Bok- og kulturbussem med formidler Klemet Isaksen Hætta på bokrute i regionen.

3. februar

Kulturhuset, Lillesalen

19.00 Samisk aften

5. februar

Harstad bibliotek

10.00 "Liten Ida og Nordlyset". Alle barnehagebarn inviteres.

Heggen videregående skole

Foredrag fra Framsenteret. «Nordlige økosystemer og hvordan de påvirkes av klimaendringene»

11.00 - 12.44 Aualen - Tale for dagen og forestillingen «Samisk identitet - og samiske markører» med komponist Bård Mathisen, forfatter Beate Heide og musiker Øystein Bakken. Denne forestillingen går også på UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad 13.00.

6. februar

Trondenes historiske senter

12.00 Åpen kafé

14.00 Åpning av markering med tale, middassalg, kunstnerisk innslag, samt lek og opplegg for barn.

16.00 Konsert med Ulla Pirttijärvi og Harald Skullerud

Bok- og kulturbussen i Sør-Troms er tilstede hele dagen med utlån av samisk litteratur og musikk, samt filmvisning.

Tysfjord

4. februar

Árran lulesamisk senter

10.00-11.00 Fortellerstund i Lulesamisk bokbuss/Julevsáme Girjjebussa.

11.00 Árran barnehage: Duodjiaktiviteter og enkel servering for inviterte.

10.00-11.30 Duodjiverksted for skoleelever.

11.30-12.15 Miniseminar Rakel-Iren Lillehaug Pedersen: Tilbake til samisk språk og kultur Erlend Elias Bragstad: «Å være god nok».

12.30 Åpning av utstillingen Queering Sápmi. Åpningen foretas av Erlend Elias Bragstad Salg av kaffe, brus og kaker.

Kl. 09.20-10.20 Hamsunsenteret - kultursalen Miniseminar: God nok! Om utenforskap og det å være ungdom. Knut Hamsun videregående skole, Hamarøy sentralskole og Árran lulesamisk senter.

Kl. 08.00-15.30 Tysfjord kommune, rådhuset. Salg / utstilling av duodji, i samarbeid med Tysfjord ASVO.

5. februar

12.00-14.00 Tysfjord ASVO Miniseminar om samiske stedsnavn på Tysfjord vestside.

08.00-15.30 Tysfjord kommune, rådhuset. Salg/utstilling av duodji, i samarbeid med Tysfjord ASVO

19.00 Kirkegammen, Drag. Fortellerkveld med Terje Ness, enkel servering

6. februar

10.00-11.30 Tysfjord kommune, Prestegårdstunet sykehjem, Dragstunet og Åpen omsorg Storjord. Institusjonene får besøk fra kommunen med kake og gratulasjoner på dagen

13.00 Árran lulesamisk senter. Sissel Hornal leser fra sin nyste bok Sølvmånen

13.30 Árran lulesamisk senter. Tale for dagen ved Terje Ness Salg av kaffe, bidos og gáhko

18.00 Drag/Helland kirke Gudstjeneste, tema: Árran - ildstedet. Påfølgende kirkekaffe på Árran lulesamisk senter

18.55 Tysfjord ASVO. Fyrverkeri fra Asvo-kaien

Røros

6. februar

13:00 – Røros kapell, Gudstjeneste – Samefolkets dag v/ Harald Hauge.

14:00 – Rørosmuseet

 • Foredrag ved Ellen Alm: «Trolldomsprosesser mot samer, og om Finn-Kirsten fra Gauldalen, brent som heks i 1674».
 • Kortfilmene: "Stoerre vaerie", regi Amanda Kernell og "Bonki", regi Siljá Somby
 • Gadtsegarhkh: Uteaktivitet for barna.
 • Utstilling: Duodji in my heart

16:00 – Solheim Pensjonat - middag, reinsdyrsodd med brød, pris voksen kr. 195 og barn kr. 100.

Snåsa

6. februar

11.00 – Samefolkets sang. Vi samles ved flagget utenfor Åarjel-saemiej internaate.

Saemien Sijte serverer kaffe og kaker kl. 11–14

12.00 – på Saemien Sijte: Tale for dagen ved ordfører Tone Våg. Utstillingsåpning” Dalvedh” v. May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur. Kunstneren Sissel Bergh deltar.

12.30 Eventyrstund på Åarjel-saemiej internaate

Samiskinspirert mat på Kafé Midtpunktet tom. kl. 16.00, 14.00-16.00 Gratis kaffe og kaker

Steinkjer

16.00 Markering av Samefolkets dag i Steinkjer kirke.
Stortingspresident Olemic Thommessen og sametingsråd Thomas Åhrén deltar.

Oslo

5. februar

13.00 Mini utstilling på Norsk Folkemuseum "en sølvring med hjerteheng fra Sapmi"

20.00 Konsert DJ JT, Klubbscenen (Riksscenen)

21.00 Konsert Ailu Valle, Klubbscenen (Riksscenen)

22.30 Konsert DJ JT forts.

6. februar

10.00-13.00 Frokost Oslo rådhus.

 • Marja Helena Fjellheim Mortensson (joik)
 • Simon Marainen (joik)

12.00 - 15.00: Geitmyra matkultursenter inviterer barn til feiring av Samenes nasjonaldag sammen med Internasjonalt reindriftsenter. I tillegg til å smake på blodpannekaker, tyttebærgrøt og reinkjøtt, får barna bake sine egne gáhkku-brød, spikke fliser og høre samiske eventyr i lavvoen. Internasjonalt reindriftsenter viser hvordan man enkelt kan beine ut en hel rein og bruke alle delene på dyret.

Åpent og gratis for alle. Fra kl. 13 deltar også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og sametingsråd Ann-Mari Thomassen på feiringen.

14.30-16.30 Akustisk konsert med Elin Kåven. Mathallen, Vulkan

14.00-18.00 Middagsservering Samisk hus

15.00-17.00 Skrivekurs med Fred-Renè Buljo fra gruppa Duolva Duottar Intimscenen

15.30-16.30 Aktiviteter for barn, uteområdet og klubbscenen (Riksscenen)

15.00 Ronja Røverdatter – Riksscenen

17.00-18.30 Frost – utendørs filmvisning ved Riksscenen. Varmelavvo, bålpanne/pølsegrilling, servering av buljong.

18.30 «Vidas Extremas», Det samiske nationalteateret Beaivvas, ur premiere på Det norske teater, (Scene 3).

20.00-21.45 Festkonsert Hovedscenen

 • Sametingspresident Aili Keskitalo ønsker velkommen
 • Niko Valkeapææ
 • Karen Anne Buljo
 • Marja Helena Fjellheim
 • Simon Mariainen
 • Georg Buljo
 • Tom Rudi Torjussen, Helge Harstad, Per Willy Aaserud

22.00 Alit áigi - Nattcafe, med DJ Irjan Balto, Samisk hus

7. februar

11.00 Samisk/norsk høymesse, Akershus slottskirke.

13.00-14.00 Konsert LilleRiksen (Riksscenen)

 • Karen Anne Buljo
 • Georg Buljo

17.00-18.45 Ny samisk kortfilm, Cinemateket I tilknyttning til Filmens hus Oslo

16:00 «Vidas Extremas», Det samiske nationalteateret Beaivvas, ur premiere på Det norske teater, (Scene 3).

11.30-14.30 Formingsaktiviteter, lær å kaste lasso og om sennagress. Utstillinger. Eventyrforestilling. Historisk museum.

Nesodden

6. februar

Tangenten, Nesodden kommunesenter

18.00 Velkommen til Samenes nasjonaldag

18.10 Åpningstale ved ordfører Nina Sandberg

18.15 Tradisjonell trommeseremoni ved Eirik Myrhaug

18.20 Samisk identitet i et moderne storsamfunn, ved Per Inge Oestmoen

18.40 Konsert, Torgeir Vassvik med musikere

19.30 Trommeseremoni-sirkel i Ungdomsarenaen

19.30 Dokumentarfilmen «Familiebildet» av Yvonne Thomassen, introduksjon og filmvisning i Auditoriet

Hattfjelldal

6. februar

12.00 Oppmøte på torget i Hattfjelldal sentrum. Appeller

13.00-15.30 Feiring av samefolkets dag ved sameskolen i Hattfjelldal.

Omvisning på skolen, visning av barnas utstilling, aktiviteter, samt servering av varm mat, kaker og kaffe.

Bergen

6. februar

13.00 Samisk Gudstjeneste i sidekapellet på Domkirken

15.30 Middag på Røde Kors-huset i Vetrlidsallmenningen 9. Det serveres biđus.

18.00 Underholdning på Litteraturhuset. Prisutdeling og poesikonsert.