Dette er Nussir ASA

Selskapet håper på oppstart i Kvalsund i 2012.

Nussir ASA eies av selskapet Bio-Information Technology AS (61.42%), Wega Mining ASA (25%) og Per-John Moen (3.61%).

Aksjekapitalen er 2.375.474 kr. Årsresultat etter skatt i 2006 var minus en mill. kr.

Nussir ASA håper driften kan føre til at det skapes omlag 100 arbeidsplasser. Ifølge nettstedet geo365.no skal Nussir på børsen neste år.

Selskapet ble stiftet i 1985, og ble registrert i januar 1990. Det har adresse i Kvalsund. Den største eieren av selskapet, Bio-Information Technology AS, eies igjen av selskapet Industri Engasjement AS, og der har Per-Jon Moen 100% av aksjene.

Moen er også styremedlem i Naranas Veilag i Kautokeino.

Den andre store aksjonæren i Nussir ASA er altså Wega Mining ASA. Dette selskapet har søkt om utmål like i nærheten av Nussir ASA. Wega Minings administrerende direktør, Lars Marius Furu er styremedlem i Nussir ASA.

Majoritetseier i Wega Mining ASA er selskapet Trojan AS som kontrolleres av Jan Haudeman-Andersen - en av Norges aller rikeste personer.

Korte nyheter

 • Muotka velges offisielt

  Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

  Loga sámegillii

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK