Dette er Nussir ASA

Selskapet håper på oppstart i Kvalsund i 2012.

Nussir ASA eies av selskapet Bio-Information Technology AS (61.42%), Wega Mining ASA (25%) og Per-John Moen (3.61%).

Aksjekapitalen er 2.375.474 kr. Årsresultat etter skatt i 2006 var minus en mill. kr.

Nussir ASA håper driften kan føre til at det skapes omlag 100 arbeidsplasser. Ifølge nettstedet geo365.no skal Nussir på børsen neste år.

Selskapet ble stiftet i 1985, og ble registrert i januar 1990. Det har adresse i Kvalsund. Den største eieren av selskapet, Bio-Information Technology AS, eies igjen av selskapet Industri Engasjement AS, og der har Per-Jon Moen 100% av aksjene.

Moen er også styremedlem i Naranas Veilag i Kautokeino.

Den andre store aksjonæren i Nussir ASA er altså Wega Mining ASA. Dette selskapet har søkt om utmål like i nærheten av Nussir ASA. Wega Minings administrerende direktør, Lars Marius Furu er styremedlem i Nussir ASA.

Majoritetseier i Wega Mining ASA er selskapet Trojan AS som kontrolleres av Jan Haudeman-Andersen - en av Norges aller rikeste personer.