- Det er ikke krise i Sametinget, men i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er ved et veiskille, hvor partimedlemmer velger hver sin vei, sier Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Sametingspresidenten vil fortsatt kjempe for samiske rettigheter

Foto: NRK

Sametingspresident og tidligere medlem av Arbeiderpartiet avviser kritikken fra Norske Samers Riksforbunds, Aili Keskitalo, som hevder at det er krise på Sametinget.

Det er ikke krise på Sametinget, men derimot i Arbeiderpartiet, sier Vibeke Larsen.

Det er ikke kaos i Sametinget, men i Arbeiderpartiet sier Vibeke Larsen

Ved et veiskille

Arbeiderpartiet står i dag ved et veiskille, sier Larsen. Det står mellom å fortsette rettighetskampen for samiske rettigheter, eller om partiet skal bli et rent tiltaksparti, sier Vibeke Larsen.

– Jeg tilhører den fløyen i Arbeiderpartiet som fortsatt vil kjempe for samiske rettigheter, sier Larsen.