De mest aktuelle kandidatene

Bare en kandidat er helt klar: Laila Susanne Vars fra Árja. Verken Ap eller NSR har kommet i gang med utvelgelsen.

Etter samtaler med ulike politiske aktører og andre som har et godt kjennskap til det politiske miljøet, har NRK Sápmi kommet fram til at minst 14 politikere kan være aktuelle til vervet som sametingspresident.

Årsmøtet i Árja utpekte allerede i vinter Laila Susanne Vars som sin kandidat. I slutten av oktober skal NSR kåre sin kandidat, mens Ap først gjør det i løpet av februar neste år.

Nedenfor finner du oversikten.

Arbeiderpartiet

Sametingets visepresident, Marianne Balto
Foto: Harrieth Aira / NRK

Marianne Balto (56).

Bosatt i Tana i Finnmark. Medlem av sametingsrådet (heltidspolitiker). Hun fungerte som visepresident i inneværende periode mens Laila Susanne Vars hadde fødselspermisjon.

Balto er en av Sametingets mest erfarne politikere. Allerede i starten i 1989 var hun vararepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR). Senere ble hun valgt inn som fast representant for NSR. Fra 2005 har hun representert Arbeiderpartiet på Sametinget.

Her er presentasjonen av Marianne Balto før 2009-valget.

Inger Marit Eira-Åhren
Foto: privat

Inger Marit Eira-Åhrén (38).

Bosatt i Røyrvik i Nord-Trøndelag. Eira-Åhrén arbeider med ulike prosjekter innen helsesektoren. Hun er nestleder i Helse Nord-Trøndelag HF.

Etter kommune- og fylkestingsvalget i fjor ble hun valgt inn i fylkestinget i Nord-Trøndelag . Eira-Åhrén som opprinnelig er fra Kautokeino, har også vært kommunestyrerepresentant i Røyrvik.

Hun har i tillegg rikspolitisk erfaring som politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet i Stoltenberg I-regjeringen.

Sametingsrådets medlem, Vibeke Larsen.
Foto: Harrieth Aira / NRK

Vibeke Larsen (41).

Bosatt i Bjerkvik i Nordland. Medlem av sametingsrådet (heltidpolitiker). Ble fast representant i Sametinget i 2004. Larsen var også sametingsråd fra 2007 da Ap og Egil Olli overtok etter NSR.

Her er presentasjonen av Vibeke Larsen før 2009-valget.

Willy Ørnebakk.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Willy Ørnebakk (52).

Bosatt i Tromsø. Parlamentarisk leder (gruppeleder) for Ap på Sametinget.

Han er en av de mest erfarne sametingspolitikerne. Allerede i 1997 ble han fast representant.

Her er presentasjonen av Willy Ørnebakk før 2009-valget.

Raimo Valle
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Raimo Valle (46).

Bosatt i Tromsø. Han er statssekretær i Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet. Valle ble utnevnt som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2007. I den rødgrønne regjeringen har Valle hatt ansvaret for samiske saker.

Valle er blant de mest erfarne samiske byråkratene. Han har blant annet arbeidet på Sametinget og Troms fylkeskommune. Valle var tredjekandidat på Aps liste til sametingsvalget i 2009.

Her er presentasjonen av Raimo Valle før 2009-valget.

Steinar Pedersen (65) fra Tana var ønsket i eget lokallag og i andre Ap-kretser, men har gitt beskjed om at han heller prioriterer skriving av historiebok om samene .

Pedersen er veteran i samepolitikken. Han var representant på Sametinget helt fra starten i 1989 og fram til 2005. Han har også vært politisk rådgiver og statssekretær i flere Ap-regjeringen med særskilt ansvar for samiske saker.

Norske Samers Riksforbund

Aili Keskitalo
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Aili Keskitalo (43).

Bosatt i Kautokeino. Parlamentarisk leder (gruppeleder) for NSR på Sametinget. Keskitalo er også kommunestyrerepresentant for Samefolkets parti.

Keskitalo er blant Sametingets mest erfarne politikere selv om hun ble valgt inn så sent som i 2005. Etter dette valget ble hun tingets første kvinnelige president. Bare to år senere gikk hun av etter samarbeidsproblemer med et av støttepartiene.

Hun har ledet NSR siden 2008, men var også leder i 2003-2004.

Her er presentasjonen av Aili Keskitalo før 2009-valget.

Gunn-Britt Retter
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Gunn-Britt Retter (41).

Bosatt i Nesseby i Finnmark. Hun er organisatorisk nestleder i NSR. Hun arbeider som rådgiver for Samerådet.

Retter ble valgt inn på Sametinget første gang i 2005. Hun representerer NSR-Samefolkets partis fellesliste.

Her er presentasjonen av Gunn-Britt Retter før 2009-valget.

Ann-Mari Thomassen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ann-Mari Thomassen (48).

Bosatt i Tovik i Skånland. Thomassen er en av NSRs mest erfarne politikere, og er på Sametinget i sin tredje sammenhengde periode (valgt inn i 2001).

Hun har også vært en del av NSRs parlamentariske lederskap.

Her er presentasjonen av Ann-Mari Thomassen før 2009-valget.

Geir Tommy Pedersen
Foto: Thor Thrane / NRK

Geir Tommy Pedersen (47).

Bosatt i Kåfjord i Nord-Troms. Pedersen kan betegnes som en av veteranene i NSR. Han er på Sametinget i sin fjerde periode nå (1993-2005 og 2009-2013).

Pedersen var også politisk rådgiver fra 2005 til 2007 for president Aili Keskitalo.

Han har både vært nestleder og leder i NSR.

Her er presentasjonen av Geir Tommy Pedersen før 2009-valget.

Silje Karine Muotka
Foto: Liv Inger Somby / NRK

Silje Karine Muotka (37).

Bosatt i Alta. Allerede som 18-åring var hun vararepresentant til Sametinget. Muotka har «gått gradene» i NSR; først som lokallagsleder, og senere som leder i organisasjonen fra 2006 til 2008.

I 2009 ble hun valgt inn på Sametinget.

Her er presentasjonen av Silje Karine Muotka før 2009-valget.

Trond Are Anti
Foto: Anne Olli / NRK

Trond Are Anti (38).

Bosatt i Tana. Ble valgt inn på Sametinget fra NSR-Samefolkets partis fellesliste. Han har også vært nestleder i NSR.

Her er presentasjonen av Trond Are Anti før 2009-valget.

Berit Ranveig Nilssen
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Berit Ranveig Nilssen (53).

Bosatt i Karlebotn i Nesseby. Hun har lang fartstid i NSR, og blant de mest erfarne samepolitikerne.

På Sametinget har hun blant annet vært medlem av sametingsrådet, parlamentarisk leder for NSR. Hun ble valgt inn på Sametinget i 1993, og var der fram til 2005-valget.

Nilssen har også vært styreleder og styremedlem i Finnmarkseiendommen. Hun har også vært varaordfører i Nesseby.

Her er presentasjonen av Berit Ranveig Nilssen før 2009-valget.

Árja

Visepresidenten i Sametinget, Laila Susanne Vars.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Laila Susanne Vars (35).

Bosatt i Kautokeino. Visepresident på Sametinget. Vars har gjort rask karriere i samepolitikken. Før valget i 2009 var hun en av initiativtakerne til stiftelsen av partiet Árja. Partiet gjorde et brakvalg.

Forhandlingene etter valget sikret Vars visepresidentvervet i et sametingsråd ledet av Egil Olli fra Ap.

Vars gikk av som leder i Árja sist vinter, men stiller som partiets presidentkanidat i 2013.

Her er presentasjonen av Laila Susanne Vars før 2009-valget.