NRK Meny
Normal

Han er ikke presidentkandidat

Ap-veteranen Steinar Pedersen vil heller jobbe med samisk historie enn å stille som presidentkandidat.

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen ble valgt inn i det aller første Sametinget i 1989. Noe comeback blir ikke aktuelt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er selvfølgelig hyggelig at man fortsatt har tillit, og har registrert det på plussiden. Jeg har imidlertid flere andre oppgaver jeg har forpliktet meg til å løse de nærmeste årene, sier 65-åringen til NRK.

NRK kjenner til at flere sentrale personer i Pedersens lokallag i Tana undersøkte mulighetene for å få ham til å stille som presidentkandidat for partiet ved neste års sametingsvalg. Også Ap-folk i andre valgkretser jobbet med dette.

– Ja, noen har spurt meg om dette, bekrefter han overfor NRK.

Skal skrive samehistorie

Nominasjonsprosessen foran neste års valg har ennå ikke kommet i gang for alvor. De ulike lokallagene har bare hatt sonderinger. I Vesthavet valgkrets er imidlertid første runde av nominasjonen gjennomført.

Ifølge tidskjemaet til Aps samepolitiske råd skal nominasjonsprosessene vært ferdig i valgkretsene 1. februar neste år.

Pedersen sier han har gitt tydelige signaler til folk i lokallaget om hva han vil prioritere.

– Jeg har bundet meg de nærmeste to årene til å ferdigstille prosjektet om samenes historie bind to. Det første bindet kom ut i 2004, og dette arbeidet har trukket ut i langdrag. Etter min oppfatning vil det være uredelig hvis jeg midt i ferdigstillelsesprosessen skulle trekke meg ut og finne på noe annet, forklarer han.

– Bør ha plass til seniorer

Tanaværingen er blant de mest erfarne samepolitikerne, men noe comeback på toppnivå blir det ikke.

– Jeg har sittet på Sametinget i mange perioder og har gjort min politiske plikt der. En annen ting er selvfølgelig at Sametinget bør ha plass til seniorpolitikere uten at mitt navn behøver å blandes i det. Det er viktig at alle aldersgrupper i den samiske befolkningen er representert, sier han.

Ekstraordinært kandidatvalg?

Tidligere har Arbeiderpartiet valgt president- og visepresidentkandidat på sin samepolitiske konferanse. I 2009 ble konferansen avviklet i månedskifte februar-mars, og da ble Egil Olli valgt .

Den neste samepolitiske konferansen holdes allerede 27. og 28. oktober i Bodø, men trolig blir det praktisk vanskelig å gjennomføre presidentkandidatvalget på grunn av tidsfrister.

Samepolitisk råd i Ap tar endelig stilling til dette i løpet av august. Det kan gå mot en ekstraordniær konferanse på nyåret i 2013 hvor kandidatene velges.

Aps samepolitiske konferanse avvikles samtidig med landsmøtet i Norske Samers Riksforbund. NSR samles i Tromsø 26. til 28. oktober, og da skal presidentkandidaten velges. I 2008 ble Aili Keskitalo valgt på landsmøtet .