Divtasvuonaoajvijn la dárbbo oajvev gujodit

Divtasvuona suohkanoajvve ja rádeålmmå nuorraj gæhppadijga. Hæhttuba oajvev gudjodit dáj gássjelis ájgij.

Konrad Sætra og Tor Asgeir Johansen

Divtasvuona suohkanoajvve ja rádeålmmå nuorraj gæhppadijga.

Foto: Tysfjord kommune

Divtasvuona suohkanoajvve Tor Asgeir Johansen ja rádeålmmå Konrad Sætra gåhttjoba divnajt åjvijt gujojdit dán gássjelis ruhtagártjedimájgen.

Rådmann Konrad Sætra og ordfører Tor Asgeir Johansen

Divtasvuona suohkanoajvve Tor Asgeir Johansen ja rádeålmmå Konrad Sætra gåhttjoba divnajt åjvijt gujojdit dán gássjelis ruhtagártjedimájgen.

Moattes Vuonarijkan li maŋemusájge nuorráj tjiellim. Gå hásstaluvá Facebooka baktu nuppijs de iesj hæhttu nuorráj tjiellit, ja jus ij dav dagá de nuppijda vielgen sjatta.

– Jáhkáv dálla la mijá vuorro nuorráj tjiellit. Iv desti Facebookav duosta rahpan, danna li nav moadda hásstalusá. Sjærmma la ållu dievas hásstalusájs, subtsas suohkanoajvve Tor Asgeir Johansen buorre mielajn.

– Dåbdduj vuohkasin

Såj hásstalibá suohkanåjvijt ja rádeålmåjt Hábmerin ja Stájgon aj nuorráj tjiellit.

– Nuorráj gæhppadit la jergalasj dán gássjelis ruhtagártjedimájgen, diedet rádeålmmå Konrad Sætra, åvddål nuorráj tjielliba.

– Dåbdduj vuohkasin, tjoahkkájgiesset suohkanoajvve nuores åvddål goappátja vuojnunagi guhkep tuvrav vuodjaba.

Såj mujtedahtteba oaggásvuodav ájádallat åvddål nuorráj tjiellista, ale aktu liege ja mujte tjáhtje l galmas.

GEHTJA GÅ DIVTASVUONAOAJVE NUORRÁJ TJIELLIBA:

Ordfører Tor Asgeir Johansen og rådmann Konrad Sætra i Tysfjord kommune hoppet i havet. De har behov for å holde hodet kaldt i disse omstillings- og nedskjæringstider.