Hopp til innhold

Carl I. Hagen: «Bør vurderes å gjenåpne Fosen-dommen i Høyesterett»

Stortingsrepresentant og tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mener Fosen Vind og Statkraft bør vurdere å be Høyesterett gjenåpne Fosen-saken.

I en kronikk i VG stiller Frp-nestoren spørsmål om Fosen-dommen i Høyesterett er avsagt på feil grunnlag.

Hagen skriver at det for ham er ubegripelig at Høyesterett i dommen har definert reindrift som utøvelse av en kultur.

«Jeg tror faktisk de fleste vil være enig med meg i at reindrift først og fremst er en næringsvirksomhet som kjøttproduksjon med okser, kuer, sauer og kyllinger», heter det blant annet i kronikken.

Han skriver også at det ikke står verken i FNs konvensjon eller Norges grunnlov «at det å drive reindrift er en kultur og ikke en næringsvirksomhet».

Hagen skriver at det er nødvendig med langt mer grundige undersøkelser av i hvor stor grad turbinene egentlig hindrer reinen i å beite. (NTB)

I Fosen-saken har Høyesterett vurdert spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. (ekstern lenke - domstol.no)

Høyesterett i storkammer kom i 2021 enstemmig til at rettighetene til reindrifssamene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

Carl-Ivar Hagen ved Hamar stasjon
Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Korte nyheter

 • Bistevaš gulahalli TILas

  Diibmá lei Sigbjørn Skåden vuosttaš geardde gulahalli dahje speaker sámegillii ruovttučiekčamis ja dán jagi galgga son maid gullot bistevaš sámegielat gulahallin Romssa Arenas:

 • Lágidit beassášdoaluid Sirpmás

  Sirpmá gilisearvi lágida vuosttas háve beassášdoaluid Sirpmá giliviesus lávvardagas gitta boahtte duorastahkii. Doaluid gohčodit sii Gákšu filbma- ja dáiddafestiválan. Okta lágideaddjin Tormod Varsi muitala, ahte olbmot leat váillahan sin guvlui beassášdoaluid.

  Guldal olles jearahallama:

 • Evakuerer flere steder i Troms

  Politimesteren i Troms har besluttet å evakuere innbyggere i deler av områder på Breivikeidet, i Oldervik og på Vasstrand i Troms, opplyser politiet i en pressemelding.

  Evakueringen skjer på grunn av økende snøskredfare, og gjelder i alt 13 boenheter.

  I pressemeldingen opplyser politiet at de tror evakueringen vil stå seg de kommede 48 timene, på grunn av værprognosene.