Bygginga snart i gang igjen

Byggestoppen i Hamnhågen boligfelt på Drag i Tysfjord blir ikke langvarig. Den berørte grunneieren og Tysfjord kommune har ryddet opp i forholdet.

Snart er boligbygginga på Drag i Tysfjord i gang igjen
Foto: Sander Andersen / NRK

– Ingen har gjort forsøk på å selge kommunens eiendom på Drag, understreker teknisk sjef i Tysfjord kommune Pål Strøm Jensen etter at byggefirmaet, som igangsatte en større boligbygging på Drag i Tysfjord, stanset bygginga da det var en del uklarheter om eiendomsgrensene .

Mindre detaljer

Jensen kan fortelle at partene har hatt et møte i dag tidlig der en del mindre detaljer måtte avklares mellom grunneierne for å få nøyaktig tomtegrense før papirene sendes til tinglysning.

– Det er to grunneiere i området. Og det var egentlig mindre detaljer som måtte avklares bare for å få nøyaktige tomtegrenser for å kunne sende papirene til tinglysning, men ingen har solgt Tysfjord kommunes eiendom, sier teknisk Pål Strøm Jensen.

Kan skje alle

Jensen legger til at dette er noe som kan skje alle hus- og hyttebyggere

– Når man bygger et hus, så går papirmølla si gang, og det er veldig viktig at man er nøye i denne prosessen. For de papirene som blir laget i denne forbindelse blir kalt for rettsgyldige dokumenter som skal tinglyses, og da tar det litt tid. Alle huseiere kan støte borti dette her. Også ved bygging av fritidsboligene hvis ikke tomtene er oppmålt fra før av, sier Pål Strøm Jensen.

I gang igjen

Byggefirmaets daglige leder Bernt Langås kritiserte kommunen for sendrektighet i saka, men er glad for at saka er løst. Han håper å være i gang med arbeidet så snart alle papirer er bragt i orden, og skjøte utstedt.