Kommunens innstilling ikke i tråd med behovet for boliger

Til tross for fullt hus på visning, og ellers stor etterspørsel etter boliger, nekter kommunen for at det er mangel på tomter.

Boligbygging på Drag i Tysfjord

Tysfjord kommune betviler boligmangel på Drag tross stor interesse for å bygge.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Det er full forvirring om det faktisk er boligmangel på Drag i Tysfjord. Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, avviser at det er mangel på boligtomter.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen mener det er tomter nok på Drag.

Foto: Johnny Andersen / NRK

– Sånn som det står i dag, kan alle bygge i Hamnbakken. Det er regulert. Men da må de koste selve opparbeidingen selv. Det som etterspørres er kommunens bidrag til å komme inn å være behjelpelig med noe.

Dagens formannskapmøte utsatte saksbehandlingen om tomtespørsmål på Drag til neste møte 31. mars. I innstillingen til saken står det at det ikke er mangel på boligtomter, men mangel på utleieboliger.

NRK har tidligere skrevet om innbyggere som drømmer om å bygge seg et hus på stedet, men at de mangler attraktive boligtomter. En utbygger selger leiligheter som varmt hvetebrød og en boligentreprenør har engasjert seg for å lage byggeklare tomter etter henvendelser fra innbyggere.

Kanskje ikke attraktive

Teknisk sjef Pål Strøm Jensen sier til NRK at innstillingen er grunnet signaler han har fått.

Teknisk sjef Pål Strøm Jensen

Teknisk sjef Pål Strøm Jensen

Foto: Sander Andersen / NRK

– Vi har veldig mange tomter på Drag, både private og kommunale, men innpillene jeg har fått fra en del folk er at de vil leie kanskje et halvt år, eller ett år. For de er ikke sikker på om de vil bosette seg der. Jeg ser ut fra et kommunalt spekter at vi har for få kommunale utleieboliger på Drag i forhold til Kjøpsvik.

Likevel medgir teknisk sjef at det kanskje er mangel på boligtomter i bygda som er attraktive.

– Det er jo beliggenhet som blir vurdert, så det kan være der at det stopper litt opp.

Bytilstander

Ingar Nikolaisen Kuoljok har et helt annet syn på saken enn ordføreren, og avkrefter ordførerens påstander om tomtemangel. Et hus på Drag, som advokaten nå er i ferd med å selge, hadde hele 17 interessenter.

Ingar Nikolaisen Kuoljok

Advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok sier det er bytilstander i bygda Drag.

Foto: Harriet Aira / NRK

– Det var fullt hus på visningen. Grunnen til at det var så mange der, er at det er boligmangel på Drag. Interessen er like stor her som i byene.

Etter det NRK erfarer ble huset solgt over takst.

Lyst til å bygge

En boligentreprenør har også merket stor interesse for boliger på Drag.

– I fjor vinter fikk jeg henvendelser fra flere som hadde lyst å bygge i Hamnbakkan boligfelt. Jeg ble da konkret utfordret på det å ta kontakt med kommunen, for de ville bygge hus. Jeg registrerer også at det er behov for leiligheter, sier daglig leder i Bygger'n Boligservice AS i Hamarøy, Øistein Steffensen.

Øistein Steffensen

Byggmester Øistein Steffensen avveier å klargjøre et område for boligbygging.

Foto: Privat

Steffensen har sendt en forespørsel til Tysfjord kommune om klargjøring av ni boligtomter på Drag, og han vil gjerne at kommunen støtter dette økonomisk.

– Hvis kommunen går inn og dekker VAR-kostnadene, vann og kloakk, så vil kostnaden per tomt bli lavere. Tomteprisen blir ut i fra de kostnadene man har. Ligger det et tilskudd på vann og kloakk i området, blir tomteprisen dertil lavere. Vi har ingen profitt i forhold til om det kommer tilskudd eller ikke. Det går direkte til tomtekjøper.

Øistein Steffensen mener også at et tilskudd til boligbyggere er på sin plass.

– Hvis politikerne syns det er vanskelig å knytte opp et visst beløp mot et område som igjen er knyttet til én enkelt enteprenør, så kunne de gitt et boligtilskudd til de som bygger.