Stopp i stor boligsatsing

En større utbygging av et boligfelt på Drag i Tysfjord er foreløpig stanset. Uklarheter om eierforholdet til tomtene er årsaken.

Nesten alt er klart for bygging i Hamnhågen boligfelt på Drag i Tysfjord
Foto: Sander Andersen / NRK

Endelig skulle Drag i Tysfjord få sine etterlengtete boliger. Boligbyggefirmaet BBI fra Bodø igangsatte på forsommeren et prosjekt i Hamnhågen boligfelt der byggetrinn én omfatter 12 boenheter.


Kontrakt med grunneier ble inngått. Området ble ryddet for trær, sprenging av tomter og bygging av vei til boligområdet er i sluttfasen.

Ikke rette eier

Boligbyggefirmaet skulle denne uken igangsette bygginga av selve boligene.
Men så viser det seg at eiendommen som boligbyggefirmaet har begynt arbeidet på trolig ikke tilhører ham som solgte feltet til byggefirmaet.

Dette kom som en overraskelse for daglig leder i BBI Bernt Langås.
-Jeg har jo forholdt meg til grunneier fra dag én, og jeg synes det har tatt lang tid fra Tysfjord kommunes side fra de oppdaget det var uklarheter omkring eierforholdet. De har jo tross alt hatt et halvt år på seg.


I det uvisse

Begge parter, både grunneieren og Tysfjord kommune, har signalisert at de vil utstede et skjøte, men det kan ikke gjøres før det avklares hvem som egentlig står som eier av området. BBI avventer dermed videre utbygging inntil det er avklart, og enn så lenge er prosjektet stoppet i det uvisse.

-Vi har ikke permittert noen ansatte da de er satt på andre jobber, men det er klart vi ikke har den inntjeningen på ventejobber som det vi har på denne jobben, så dette har nok økonomiske konsekvenser også, sier Bernt Langås.

Langås håper på kort stopp, og signaliserer også at enhver utsettelse av prosjektet på Drag medfører større sjanse for vinterbygging med de ekstra kostnadene det måtte medføre.


Tause

Etter det NRK Sámi Radio erfarer har Tysfjord kommune visst om dette forholdet ei tid, men har forholdt seg tause. Heller ikke i dag vil de kommentere denne saken annet enn at de har satt folk i arbeid for å finne ut mer om dette.

Og grunneieren hevder overfor NRK Sámi Radio at han har handlet i god tro.