NRK Meny

Buollin Ivgus

Sullii diibmu logis odne ovdalgaskabeaivvi galgá lea buollin álgan Kvalvik:as Ivgus čállá Framtid i Nord. Lea várregilga mii buollán ja čáskadanveahka lea mottin biillain guovllus, muhto čáskadanbargu lea váttis go šaddet geassit badjelaš čuođi mehtára čáhcebohcciid buollinguovlui, muitala Framtid i Nord jornalistta iežaset neahttasiidui. Lea sáhká danjas ja vuovdebuollin.

Diibmu 12.40 dieđiha Romssa politiijaguovlu Twitteris buollima birra Polleides, Ivgomuotkkis.