NRK Meny
Normal

Buohkat leat buresboahtimat girkui

Guovdageainnu searvegotteráđi lahttu gal ii loga doarjut mearrádusa ahte giddet girkuid seamma sohkabeali olbmuid vihaheapmái. Mearrádusa galggašii nuppástuhttit, dadjá son.

Risten Turi Aleksandersen

Guovdageainnu Searvegotteráđi lahttu dáhtošii rievdadit searvegotteráđi mearrádusa giddet girkuid seamma sohkabeali olbmud vihaheames.

Foto: Privat

Sápmi Pride doaluid sirdin Anáris Guovdageidnui, dahkkui maŋŋil go Guovdageainnu searvegotteráđđi mearridii giddet girku ja biehttalit vihaheames seamma sohkabeali olbmuid.

Dalle sii besset buorebut čalmmustahttit seamma sohkabeali ovttasorru sápmelaččaid dili.

Guovdageainnu searvegotteráđi lahttu, Risten Turi Aleksandersen gal sávvá buohkaid buresboahtima girkui.

Viiddis digaštallamiid

Risten Turi Aleksandersen ii loga leamašan mielde searvegotteráđi čoahkkimis go mearridedje giddet girku seamma sohkabeali olbmuid vihaheames.

Livččet go jienastan vuostá jus livččet leamašan mielde dien čoahkkimis?

–De livččen, juste dien mearrádusa vuostá gal livččen jienastan, ja oaivvildan ahte galggašii mearrádusa rievdadit, dadjá Risten Turi Aleksandersen.

Son lohka ákkastallan earáide ahte go juo Norgga girkočoahkkin lea mearridan ahte seamma sohkabeali olbmot galget beassat vihahuvvot girkus, dalle lea boastut ahte mii eat galgga diktit min iežamet nuoraid náitalit girkus.

Hilgu iežamet nuoraid

–Eanas nuorat geat náitalit Guovdageainnus leat iežamet nuorat, geain lea gullevašvuohta Guovdageidnui, ja dalle šaddá leat boastut sin biehttalit náitalit girkus, dadjá Risten Turi Aleksandersen.

Hui ollu nuorat vuostá searvegotteráđi mearrádusa

Ákkat ahte olbmot geassádit eret Girkus maŋŋil girkočoahkkima mearrádusa gal váikkuha goappaš guvlui, muhto dieđit eret girkus, ja eará fas dieđihit miellahttun girkui. Risten Turi Aleksandersen lohka iežas gullan hui nuoraid cuiggodeames searvegotteráđi mearrádusa. Son lohka dadjan nuoraide ahte jus ii leat ovttaoaivilis, de ii ábut eret geassádit, muhto baicca searvat ja doppe váikkuhit.