– Går utover unge og eldre

Kautokeino kommune har dårlig økonomi, dette vil gå ut over tilbudet til unge og eldre.

Odd Keskitalo

– Tallene fra kommunens økonomi, er dyster lesning, sier rådmann Odd Keskitalo.

Foto: Kjell Are Guttorm, NRK

Kautokeino kommune sliter med stram økonomi, og tallene så langt i år viser at kommunen går mot et stort underskudd for 2010.

– Dystre tall

Rådmann Odd Keskitalo bekrefter situasjon:

– Ja det er dystre tall, kommunen har et periodisert overforbruk på omlag 13-14 millioner kroner.

Lønnsutgifter utgjør 70%

Kommunens totale budsjett ligger i år på 260 millioner kroner i år, hvorav 70 % av dette er lønnsutgifter.

– Det er faste utgifter som er den største utfordringen, og det er lite vi kan gjøre med dette. Det er derfor de ikke-lovpålagte tjenesten vi blir nødt å kutte i, og dette kan igjen medføre reduseringer i tilbudet til unge og eldre, sier Keskitalo.

– Det ser mørkt ut for neste år

Reidar Erke

Reidar Erke frykter for tilbudet til unge og eldre det kommende året.

Foto: Kjell Are Guttorm, NRK

Enhetsleder for kultur og barnehage, Reidar Erke, er en av de som vil merke sparekniven hardest den kommende tiden:

– Det ser stygt ut. Vi har lovpålagte tjenester som er nødt til å gå, som barnevernet og PP-tjenesten. Men bortsett fra dette, ser vi ingen lysning i enden av tunnelen. De tilbudene vi allerede har lovt i år, vil bli stående ut året. Men fra neste år kan det bli helt andre boller, sier en bekymret Reidar Erke til NRK Sámi Radio