NRK Meny
Normal

Elevene møter opp som vanlig til tross for at skolen deres egentlig er lagt ned

For to uker siden vedtok flertallet i Porsanger kommunestyre at denne skolen i Børselv skal legges ned fra og med nyåret. De får ikke viljen sin.

Børselv oppvekstsenter

Børselv oppvekstsenter ble i høst kjøpt av Porsanger eiendomsselskap, og nå må selskapet leie ut lokaler til kommunen for skoledrift.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– I et møte med oppvekstsjef Knut Johnny Johnsen dagen etter kommunestyremøtet 18. desember i fjor opplyste han at både elevene i Børselv og i Billefjord skal møte opp på skolen sin som vanlig etter nyttår, opplyser forelder Børre Bjørkli Olsen i Børselv.

Børre Bjørkli Olsen

Børre Bjørkli Olsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Rett etter at skolen ble vedtatt lagt ned var han veldig oppgitt over «julegaven» fra det blåblå flertallet i kommunestyret.

– «Blånissene» har gitt oss en særdeles dårlig julegave. Dette betyr en god del praktiske utfordringer for både barn og foreldre i de to stedene. Det betyr blant annet en lengre skolevei og helt nye omgivelser å venne seg til for barna i alle aldre. For tiende-klassingene er det også vanskelig å skifte skole bare få måneder før eksamen, uttalte Olsen da.

Kontrabeskjeden fra oppvekstsjefen gjør at han og de andre familiene i Børselv og Billefjord får en mye bedre start på det nye året enn først fryktet.

– Dette er kjempegreier for oss. Det gir oss et pusterom og tid til å forberede oss for kampen videre for å beholde skolene våre, sier Olsen.

Budsjettkabalen må legges på nytt

Flertallet i kommunestyret i Porsanger består av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).

For to uker siden vedtok de å legge ned Børselv oppvekstsenter helt og 8. - 10. klassetrinn ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter med virkning fra og med nyåret.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kommunestyret i Porsanger

Kommunestyret i Porsanger vedtok med ti mot ni stemmer å legge ned Børselv oppvekstsenter og ungdomsskolen ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Foreldre i begge bygdene har gjennom Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) levert inn en klage på vedtaket til Fylkesmannen i Finnmark.

De viser til at opplæringsloven, der det klart kommer frem at flytting av elever til en annen skole midt i skoleåret, bare kan gjøres i nødverge – ved for eksempel brann, epidemier, stengte veier og lignende.

I tillegg har tre kommunestyrerepresetanter levert inn klage fordi de mener at kommunestyret ikke hadde grunnlag nok for å behandle denne saken.

Ordføreren har innkalt til ekstraordinært formannskaps- og kommunestyremøte 15. januar. Der skal klagene behandles og budsjettkabalen for 2015 må legges på nytt.

Allerede solgt

Porsanger boligstiftelse kjøpte for tre måneder siden eiendommen i Børselv oppvekstsenter. De har overtatt som eiere fra og med 1. januar 2015.

Dette har skjedd til tross for at det ennå ikke er klart om vedtaket om å legge ned skolen er lovlig.

Eiendommen ble lagt ut for salg i sommer og boligstiftelsen hadde det høyeste budet.

Rudi Larsen

Rudi Larsen, daglig leder i Porsanger boligstiftelse.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

De vil blant annet tilby leigligheter for flyktninger og anlegget blir også viktig i turismesatsingen i dette området. Vi begynner å tilrettelegge bygningene på nyåret og de første flyktningene skal kunne flytte inn i april.

– I første omgang skal vi bosette flyktninger i andre etasje. Vi har hatt en del møter med helse- og sosialavdelingen i kommunen, og tidspunktet er vel 1. april. Da vil vi bosette to familier og to enkeltflyktninger her, forklarer daglig leder Rudi Larsen i Porsanger boligstiftelse.

Porsanger boligstiftelse planlegger i første omgang å bruke 3 millioner kroner til å ruste opp anlegget.

– Hvis skolen ikke blir lagt ned nå som planlagt, så har vi en avtale med kommunen om at de kan leie lokaler hos oss, sier Rudi Larsen.