NRK Meny
Normal

Børselv oppvekstsenter er allerede solgt

Porsanger boligstiftelse kjøpte for tre måneder siden bygningsmassen i Børselv oppvekstsenter. Dette har skjedd til tross for at det ennå ikke er klart om vedtaket om å legge ned skolen er lovlig.

Rudi Larsen

Daglig leder Rudi Larsen i Porsanger boligstiftelse står foran det som blir selskapets eiendom fra og med 1. januar 2015.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Ja, jeg kan bekrefte at vi tidlig i høst kjøpte hele eiendommen ved Børselv oppvekstsenter for 500.001 kroner, bekrefter daglig leder Rudi Larsen i Porsanger boligstiftelse.

Eiendommen ble lagt ut for salg i sommer og boligstiftelsen hadde det høyeste budet.

De vil blant annet tilby leigligheter for flyktninger og anlegget blir også viktig i turismesatsingen i dette området. Vi begynner å tilrettelegge bygningene på nyåret og de første flyktningene skal kunne flytte inn i april.

– I første omgang skal vi bosette flyktninger i andre etasje. Vi har hatt en del møter med helse- og sosialavdelingen i kommunen, og tidspunktet er vel 1. april. Da vil vi bosette to familier og to enkeltflyktninger her, forklarer Larsen.

I Børselv er det gode muligheter for sportsfiske. Dette er med på å trekke mange friluftsinteresserte til plassen.

– Alle de gamle klasserommene skal bygges om til utleiehybler med bad i nærheten. Da satser man på utleie til fiskere, turister og vi har også vært i kontakt med han som driver leirskole i Stabbursnes. Han var meget interessert i å bruke dette anlegget som avlastning, opplyser Larsen.

– Ikke solgt skinnet før bjørnen er skutt

Flertallet i kommunestyret i Porsanger består av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). Torsdag i forrige uke vedtok de å legge ned Børselv oppvekstsenter helt og 8. - 10. klassetrinn ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter med virkning fra og med nyåret.

Foreldre i begge bygdene har gjennom Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) levert inn en klage på vedtaket til Fylkesmannen i Finnmark.

De viser til at opplæringsloven, der det klart kommer frem at flytting av elever til en annen skole midt i skoleåret, bare kan gjøres i nødverge – ved for eksempel brann, epidemier, stengte veier og lignende.

Knut Roger Hanssen

Ordfører Knut Roger Hanssen (H).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I tillegg har tre kommunestyrerepresetanter levert inn klage fordi de mener at kommunestyret ikke hadde grunnlag nok for å behandle denne saken.

Ordføreren har innkalt til ekstraordinært formannskaps- og kommunestyremøte 15. januar. Der skal klagene behandles, men ordføreren mener ikke at det blåblå-flertallet har solgt skinnet før bjørnen er skutt.

– Nei, det har vi ikke. Vedtaket om å salg av skolen ble gjort i 2012. Vi har fått mye kritikk av opposisjonen fordi vi ikke hadde effektuert salget. Jeg er veldig glad for at vi nå klarer å få andre eiere, som vil skaffe annen aktivitet. De som kjøpte anlegget har hatt et folkemøte i Børselv og der ble de godt mottatt. Jeg er veldig konfortabel med en sånn løsning, bedyrer ordfører Knut Roger Hanssen (H).

Ordføreren mener at det ikke var noen vei utenom. Bygningene måtte selges fordi det ville vært altfor dyrt for kommunen å beholde den forholdsvis store bygningsmassen.

– Særdeles dårlig julegave fra «Blånissene»

Børre Bjørkli Olsen bor i Børselv og hans barn går på skole i Børselv oppvekstsenter. I går gikk han hardt ut mot det blåblå flertallet i kommunestyret for deres skolekuttvedtak.

Børre Bjørkli Olsen

Forelder Børre Bjørkli Olsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– «Blånissene» har gitt oss en særdeles dårlig julegave. De har sørget for at vi får en verst mulig start på julefeiringen. Mye av tiden går nå til å roe ned ungene og å forklare dem at ting nok skal ordne seg, uttalte Børre Bjørkli Olsen til NRK i går.

Han påpekte at det ville føre til en del praktiske utfordringer for folk i Børselv når skolen plutselig blir lagt ned.

– Dette betyr en god del praktiske utfordringer for både barn og foreldre i de to stedene. Det betyr blant annet en lengre skolevei og helt nye omgivelser å venne seg til for barna i alle aldre. For tiende-klassingene er det også vanskelig å skifte skole bare få måneder før eksamen, sier Olsen.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars (Árja).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingsrepresentant Laila Susanne Vars (Árja) gikk nylig hardt ut mot Porsanger kommune for å ha lagt ned skoler som er viktig for bevaringen av det samiske språket.

– Det er helt uhørt at en samisk kommune legger ned skoler som gir viktig samiskundervisning. Børselv oppvekstsenter er viktig både for bevaringen av det kvenske og det samiske språket, og Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter er en livsnerve for det samiske språket på vestsiden av fjorden, påpeker Vars.

Vars mener det er rart at Sametinget ennå ikke har reagert og at kommunen ikke har tatt kontakt med Sametinget for å få bistand i opprettholdelsen av oppvekstsentrene.

– Å ta vare på disse oppvekstsentrene er ikke bare et lokalt, men et nasjonalt ansvar. Derfor har regjeringen også et ansvar her, minner Vars om.

Positivt mottatt

Kommunen holdt i høst et informasjonsmøte til befolkningen i Børselv om salget av skolen, og Rudi Larsen opplyser at de da fikk mange positive tilbakemeldinger.

– Mange var fornøyde med at det blir ny aktivitet ved skolen og at svømmebassenget skal gjenåpnes, sier Larsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Børselv oppvekstsenter

Den gamle (røde) delen av Børselv oppvekstsenter ble bygget i 1952-53. Den nye (hvite) delen ble bygget en del år senere og den er også renovert for ikke så mange år siden.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Børre Bjørkli Olsen ser både positive og negative sider ved salget av skolen.

– Det er veldig trist at det planlegges å legge ned skolen, men det er veldig bra at det blir ny aktivitet ved skolen. Nye arbeidsplasser og flere innbyggere ønskes også velkommen, men det er trist at kommunen liksom prøver å selge vekk alt slik at det skal bli verre og verre å snu i prosessen, mener Olsen.

Porsanger boligstiftelse planlegger i første omgang å bruke 3 millioner kroner til å ruste opp anlegget.

– Hvis skolen ikke blir lagt ned nå som planlagt, så har vi en avtale med kommunen at de kan leie lokaler hos oss, sier Rudi Larsen.