NRK Meny
Normal

Bønder laget trafikkaos i Tana

Onsdag morgen demonstrerte sinte bønder ved Tana bru i protest mot landbruksoppgjøret.

Eilif Aslaksen, Elvi Rosita Norvang

Bøndene kjørte sakte med traktorene sine ved Tana bru. De stanset ikke trafikken, men kjørte sakte fram og tilbake slik at trafikken gikk i sneglefart. Tilsammen ti traktorer laget trafikktrøbbel.

En av bøndene som reagerer kraftig på tilbudet landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) kom med i tirsdag, er Markus Heiberg (30).

– Dette betyr i korthet at de tar fra oss i Finnmark, og gir til de store bøndene sørpå slik at de kan bli enda større, sier Heiberg.

Artikkelen fortsetter under bildet)

Markus Heiberg

Markus Heiberg er redd for at 200 arbeidsplasser knyttet til jordbruket i Tana forsvinner hvis landbruksministerens tilbud til bøndene får gjennomslag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Mange må kanskje slutte

Heiberg sier dette er så ille at mange bønder i nord kanskje må slutte, og det betyr igjen at mange arbeidsplasser forsvinner. Selv har han fått støtte til nytt fjøs fra Sametinget. Denne støtten fikk ham til å fortsette.

Hvorfor stopper dere trafikken?

– Vi stanser ingen, vi bare beveger oss veldig sakte. Folk blir stort sett ikke sinte, de fleste skjønner at dette er alvorlig for oss, så de fløyter og viser tommelen opp, sier Heiberg.

Da han var bare 18 år overtok han bestefarens gård i Tana, og den gangen visste han ikke hva han gikk til. Da hadde han gått to år på landbruksskolen i Tana, og så med stor optimisme på å drive sin egen gård.

Berget seg såvidt i 2011

I 2011 trodde Heiberg at det var kroken på døra på grunn av avslag på søknaden om støtte til bygging av nytt fjøs til ti millioner kroner, men det ordnet seg. Nå går han usikre tider i møte igjen.

Tana-bøndene mener at de fikk et tilbud fra ministeren som viser at distriktsjordbruket i Norge vil bli utradert. Distriktene er allerede i en sårbar situasjon.

De er redde for at unge ikke starter opp med landbruk hvis dette blir det endelige resultatet.

Tana kommune i Finnmark er den nest største jordbrukskommunen i Finnmark, nest etter Alta. Rundt 200 arbeidsplasser er tilknyttet landbruket.

Tilbudet inneholder ikke noe om arktisk landbruk og de spesielle forholdene for bønder i nord.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bondeaksjon i Tana

Misfornøyde Tanabønder viste sin misnøye mot landbruksoppgjøret.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametinget skuffet

Sametinget er svært skuffet. Dette er motsatt av det Sametinget mener. Rådsmedlem Silje Karine Muotka med spesielt ansvar for jordbruk, liker ikke det landbruksministeren legger opp til.

– Støtten som Sametinget disponerer foreslås fjernet, den var på rundt fire millioner kroner i 2013, men vi brukte mye mer, forteller Muotka.

I statens tilbud til jordbruksforhandlingene foreslås det å kutte overføringene til Sametinget med fire millioner kroner. Sametingsråd Silje Karine Muotka frykter et slikt kutt kan få store konsekvenser for jordbruket i samiske områder.

– Et kutt på fire millioner vil få store konsekvenser for Sametingets innsats mot det samiske jordbruket, sier en skuffet sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametinget var kommet godt i gang med å ruste opp driftsbygningene, og Muotka frykter dette arbeidet vil stoppe opp om det foreslåtte kuttet gjennomføres.

Hun understreker videre at statens tilbud ikke er i samsvar med den gjeldende nordområdepolitikken.

– I tillegg til kutt i bevilgninger til Sametinget foreslår staten også kutt i satsningen på arktisk landbruk. Det vil få negative konsekvenser for jordbruk i samiske områder. Nedprioritering av arktisk landbruk vil heller ikke være i samsvar med den vedtatte nordområdepolitikken, sier Muotka.