NRK Meny
Normal

Ságastallam gånnå lenskakontåvrå galggi liehket

Dájt maŋemus biejvijt la badjánam ságastallam Nuortta-Sálton, Nordlándan gånnå boahtteájge lenskakontåvrå galggi liehket.

Tysfjord lensmannskontor - Divtasvuona lænsska

Jáhkedahtte de sjaddá kontåvrrå Gásluovtan Divtasvuonan soameslágásj bulkke servicekontåvrrå mij la ráhppot muhtem biejvijt vahkon.

Foto: Sander Andersen / NRK

Uddni l dáj gålmmå suohkanijn guhtik kontåvrrå, Stájgon, Hábmerin ja Divtasvuonan. Divtasvuonan la kontåvrrå uddni Gásluovtan. Avijssa Nordlánnda diedet Sálto bulkkeoajvve ja Fuosko lænsska sihtaba ásadit avtav aktisasj lenskakontåvråv Strávvásjnjunnjáj, Hábmerij, ja dat kontåvrrå galggá gåbttjåt Stájgov, Hábmerav ja Divtasvuona allebielev.

Heidi Kløkstad

– Bulkke galggá máhttet jåhtelit boahtet gå la dárbbo. Danen sihtap avtastahttet bulkkekontåvråjt, javllá doajmme bulkkeoajvve Heidi Kløkstad.

Foto: Ola Helness / NRK

– Bulkke galggá máhttet jåhtelit boahtet gå la dárbbo. Jus dáv galggap máhttet, de hæhttu bulkke liehket sajen gå la dárbbo. Danen sihtap avtastahttet bulkkekontåvråjt, javlaj doajmme bulkkeoajvve Heidi Kløkstad Avijssa Nordlánndaj vásse vahko.

Stájggo vuostelt

Valla Stájgon li sij dán tjoavddusa vuosstáj, diedet Stájgo suohkanoajvve Asle Schrøder Avijssa Nordlánndaj. Ja jus Stájggo ij sebra dási de badján gatjálvis jus de la jiermálasj ásadit kontåvråv Strávvásjnjunnjáj.

Eirik Valle

– Boasstot la ådå, divras tsiekkadusáv Strávvásjnjunnjáj tsieggit alektjuovggadåjmajda jus Stájgo bulkkekontåvrå ij dåhku sirdeduvá, javllá Eirik Valle Ulsváges.

Foto: Lokalavisa NordSalten

Stein Valle, Ulsvágen oajvvat kontåvrrå farra bierri Ulsváhkáj biejaduvvat jus Stájggo ij sebra, gå dat la guovddelin Hábmera ja Divtasvuona allebiele.

– Boasstot la ådå, divras tsiekkadusáv Strávvásjnjunnjáj tsieggit alektjuovggadåjmajda jus Stájgo bulkkekontåvrå ij dåhku sirdeduvá. Ájn vil væráp jus Stájggo ij sebra dán guovlo boahtteájge váktadåktåraktijvuodan, javllá Valle.

Gásluovtan servicekontåvrå lágásj

Ja nubbe gatjálvis mij badján le gatjálvis mij de dáhpáduvvá lenskakontåvråjn Divtasvuonan mij dálla l Gásluovtan jus dal bielleoasse Divtasvuona viesádijs sjaddi gullut dán ådå bulkkeguovlo vuolláj. Jáhkedahtte de sjaddá kontåvrrå Gásluovtan soameslágásj bulkke servicekontåvrrå mij la ráhppot muhtem biejvijt vahkon.

Divtasvuona suohkanstivrra giehtadallá ássjev boahtte suohkanstivran mij la dán máno 17. biejve. Divtasvuona doajmmanammadus oajvvat suohkanstivrav tjuovvot bulke oajvvadusáv tjoahkkit Stájgo, Hábmera ja Divtasvuona allebiele lenskakontåvråjt aktisasj kontåvrråj Strávvásjnjunnjáj Hábmerin.