Ber om redegjørelse fra Telenor

I går kom det frem at Telenor ikke lenger ville støtte urfolksfestivalen Riddu Riđđu på grunnlag av språkstrid i 2012. Nå vil Sametingspresidenten ha klarhet i saken.

Aili Keskitalo
Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Avisa Nordlys omtalte i går påstander om at Telenor dropper sponsing av den samiske kulturfestivalen Riddu Riđđu i Manndalen i Troms på grunn av språkstriden i Tromsø i 2012.

Sametingspresident Aili Keskitalo ber nå om en redegjørelse fra Telenor og har derfor sendt brev.

– Det har fremkommet opplysninger i media som antyder at Telenor droppet sponsorstøtten til den største samiske festivalen på grunn av den opphetede debatten omkring samisk språk i Tromsø i 2012. Da er det naturlig at Telenor redegjør for denne saken, sier Sametingspresidenten.

Telenor leverer telefoni- og nettjenester for Samtinget med en verdi på 750.000 kroner basert på 2013. Keskitalo sier det nå er naturlig at Sametinget nå går gjennom og vurderer sitt forhold til både Telenor og andre leverandører av produkter og tjenester til Sametinget når det gjelder praksis og prinsipper i forhold til urfolk, minoriteter og generelt samfunnsansvar.

Hun skriver blant annet dette i brevet til telefoni selskapet " I artikkelen (Nordlys) hevder Telenors tidligere regiondirektør i Troms, Stein-Vidar Loftås, at selskapet i 2012 fryktet at den mye mediomtalte språkdebatten i 2012 skulle kobles med Telenors sponsing av Riddu Riđđu. Ifølge Loftås fryktet Telenor at denne debatten ville påføre selskapet omdømmetap, og at dette var hovedårsaken til at selskapets sponsoravtale med Riddu Riđđu ikke ble videreført(...)"

Telenor skal antakeligvis ikke svart på Keskitalos henvendelse da brevet ble sendt i dag.