Mangler bare signaturen til Olli

Beaivváš ber om å få en skriftlig husleiegaranti av Egil Olli, slik at de får utløst penger til bygging av nytt teaterbygg.

Haukur J. Gunnarsson
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Gullik Hansen og Centrum Eiendom planlegger et nytt bygg til Beaivváš Samiske Nasjonalteater i Kautokeino.

Forprosjektering er i gangsatt og ifølge enteprenør Gullik Hansen er investorene klare til å gå inn med den nødvendige kapital. Men for å få utløst de pengene er det nødvendig å ha en skriftlig garanti fra Sametinget.

Trenger skriftlig garanti

Sametingspresident Egil Olli sa til NRK Sámi Radio i august at Sametinget garanterer husleiefinansiering , men hittil har ikke Beaivváš fått annet enn denne muntlige garantien.

– Det er svært gledelig at Sametinget går inn for bygging av et teaterhus for Bealvváš med private aktører som investorer, og er villig til å stille med husleiegaranti, slik presidenten har uttalt tydelig til media i sommer, skriver teatersjef Haukur J. Gunnarsson og styreleder Magnhild Mathisen i et brev til sametingspresidenten.

Men siden en muntlig garanti ikke er nok, så har de i brevet til Egil Olli bedt om signaturen hans på garantien.

– Med denne henvendelsen tillater vi oss å be om å få en skriftlig henvendelse på at Sametinget garanterer husleien, skriver de i brevet til Olli.

Må vente med saken

Sametingspresident Egil Olli har fått brevet, men kan ikke kommentere saken nå.

– Vi må vente med denne saken til etter Sametingets konstituering, sier Olli.

Fram til konstitueringen av nytt Sameting er Egil Olli den eneste i sametingsrådet som fortsatt er i jobb. Randi Romsdal Balto i Sametinget forklarer at Olli nå etter valget ikke jobber med politiske saker for Sametinget, kun med administrative saker.

Onsdag 14. oktober konstitueres det nye Sametinget.

Tolker det ikke negativt

Teatersjef Haukur J. Gunnarsson skulle nå ønske at de hadde bedt om en skriftlig garanti med én gang Olli kom med den muntlige garantien.

– Jeg skulle ønske at det hadde fulgt med en skriftlig garanti, men jeg forstår at det ikke er noe han kan gjøre alene, han må gjøre det i samråd med kulturdepartementet. Så jeg tolker ikke det negativt.

– Du tolker ikke dette som valgflesk fra Olli, dette kom jo midt i valgkampen?

– Nei, det vil jeg ikke tenke, jeg vil tro på at dette er oppriktig ment, at det ikke bare var valgflesk.

Tror lovnaden står ved lag

Gunnarsson har forståelse for at den skriftlige garantien ikke kan komme før det nye Sametinget er konstituert.

– Jeg forstår at det ikke kan gå så fort, men jeg håper på å få en skriftlig garanti så snart som mulig. Forprosjektet er i gang og de nærmeste månedene kommer det til å være klart og da må vi ha noe skriftlig fra Sametinget.

Det var Egil Olli som kom med denne lovnaden, men etter valget kan det hende det kommer en annen president. Gunnarsson håper og tror at lovnaden fortsatt står ved lag.

– Jeg tror ikke det blir så store endringer når det gjelder Beaivváš, for det er ikke bare Egil Olli som jobber for oss. Det er andre som jobber for oss som kommer til å være der, blant annet Aili Keskitalo, sier Gunnarsson, som ikke tror at garantien kommer til trekkes tilbake om det kommer en ny president.

Garanti på 10-12 millioner

Gullik Hansen i Centrum Eiendom forteller at teaterbygget er kalkulert å koste ca. 70 millioner kroner. I tillegg kommer inventar og teknisk utstyr, som er kalkulert å koste ca. 30-40 millioner kroner. Det er lagt opp til at investorer står for egenkapitalen på 30 prosent og at 70 prosent finansieres via banklån.

Hansen forteller at husleiegarantien er på 12 prosent, et sted mellom ti og tolv millioner kroner årlig i 25 år.

Forprosjektet er ferdig i slutten av oktober eller begynnelsen av november, og vil da bli presentert i Kautokeino.