NRK Meny
Normal

Fiskere taper penger på at det ikke brytes is

Fiskere i Kåfjord taper penger på at isbrytinga ikke er kommet igang i Kåfjord. Nå vil de kreve erstatning for tapte inntekter.

Båten på land med tomme fiskekasser

Båtene står på land, fiskekassene står tomme. Fjorden er dekt med is, da isbrbrytinga ikke har startet.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

I den beste torskefisketida får ikke fiskerne i Kåfjord i Nord-Troms sette ut garn, grunnen er at det ligger is langt utover fjorden.

Fiskerne taper inntekter på grunn av ny isbryterkontrakt

Nils Samuelsen

Leder for Kåfjord Fiskarlag, Nils Samuelsen tror at fiskerne vil kreve erstatning for tapte inntekter.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Fjordfiskerne i Indre-Kåfjord taper penger på grunn av at isbrytinga i Kåfjorden ikke tilfredsstillende.

Båtene står på land med tomme fiskekasser.

Leder for Kåfjord fiskarlag, Nils Samuelsen sier at det er seks-syv fiskere som må ha båtene på land, og det er ikke holdbart.

– Kommunen oppfyller ikke kravet om isfri fjord, sier Samuelsen.

Samuelsen sier at det vil komme erstatningskrav fra fiskerne.

– Vi er jo i midt i den beste torskefiske sesongen, og det er klart at fiskerne lider tap.

Hvor stort er tapet?

– Ja, hvis man regner med en kasse fisk om dagen, så kan det være snakk om tusen kroner daglig per fisker, og noen av fiskerne er jo daglig ute og fisker.

Heller ikke fiskere i Skardalen kommer seg ut med båt

Isen ligger også her i Skardalen, fiskerne kommer seg ikke ut med båt.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Har ikke fått båten og utstyret på plass

Rådmann i Kåfjord, Einar Pedersen

Rådmann i Kåfjord, Einar Pedersen sier at anbudsvinner for isbrytinga i Kåfjorden ikke har klart å få båten på plass, selv om vedkommende skulle starte isbrytinga 1. januar i år.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Rådmann i Kåfjord Einar Pedersen sier at vedkommende som vant fram isbryterkontrakten ikke har klart å skaffe ustyret og båten på plass, derfor er arbeidet forsinket.

Hvem skal betale erstatninga hvis fiskerne krever det?

– Det får vi vurdere når kravene kommer, men det er helt klart at dette er brudd på kontrakten. 1. januar i år skulle isbrytinga starta etter kontrakten, men er blitt forsinket på grunn av at anbudshaveren ikke har fått båten på plass. Nå har vi fått opplyst at båten skal være klar 3. februar i år.

Kontrakten verdt en million kroner

Isbrytingskontrakt koster Kåfjord kommune ca. en million kroner i året sier rådmann i Kåfjord, Einar Pedersen.

Hør leder for Kåfjord fiskarlag, Nils Samuelsen:

Hør Rådmann i Kåfjord om isbrytinga: