NRK Meny
Normal

Ingen avklaring ennå

Formannskapet i Karasjok kommune ønsket ikke å behandle barnevernssaken på gårsdagens formannskapsmøte. – Skuffende, sier Terje Tretnes i Samefolkets Parti (SfP).

Terje Tretnes
Foto: Sara Beate Eira / NRK

HØR: Terje Tretnes om barnevernssaken i Karasjok

– Vi ønsket å få den på sakslista, men møtelederen brukte sin rett til å nekte å ta opp saken. Saken er nå utsatt, men vi ble lovet at vi skulle ha et ekstra møte 4. november. Der vil vi få diskutert saken og komme med en avgjørelse i formannskapet, sier en skuffet Tretnes.

Krever granskning

Terje Tretnes, som representerer Samefolkets Parti (SfP) i formannskapet, krever at det opprettes et uavhengig ekspertutvalg som skal granske barnevernssaken i Karasjok.

Dom fra tingretten


Barnet med samiske foreldre, ble hentet av barnevernet i Karasjok i oktober 2006 i en alder av seks måneder. Siden har barnet bodd i et norsk miljø, og borte fra sine slektninger.

Saken har vært i rettssystemet i tre år, og til tross for at det foreligger en rettskraftig dom fra Indre-Finnmark tingrett fra 2007 som sier at barnet skal tilbakeføres til sine slektninger, er dette ennå ikke etterkommet. Etter dommen har saken vært behandlet ved flere offentlige instanser og kommuner, og skal i neste måned behandles i Fylkesnemnda.

– Merkelig sak

Formannskapet i Karasjok kommune ønsket ikke å behandle Tretnes krav under gårsdagens møte. Han er ikke fornøyd med det, og synes at saken har hatt en merkelig saksgang.

– Kommunestyret skulle avgjøre om saken skulle ankes til lagmannsretten og et flertall sa nei til det. Likevel ble det anket. Kommunestyret ønsket at dommen skulle bli effektuert, men det har ikke skjedd den dag i dag. Det er merkelig, sier han.

Tretnes mener at saken er såpass spesiell at man må undersøle om kommuneadministrasjonen og den politiske ledelsen har håndtert saken på en riktig måte.

– Det har blitt gjort en del feil i saken, derfor må en uavhengig granskning til for å finne ut av hva som har skjedd og hvorfor dommen ikke har blitt gjort gjeldende. Det er viktig slik at man ikke gjør de samme feilene dersom en lignende sak skulle dukke opp, sier han.

– Kommunen fratar barnet rettigheter

Tretnes mener det er spesielt viktig med tanke på at FNs barnekonvensjon slår fast at urfolksbarn har rett til å vokse opp med deres eget språk, identitet og kulturbevissthet. Samefolkets Parti har derfor foreslått at det opprettes en uavhengig ekspertgruppe som har fagekspertise, samt juridisk og urfolkskompetanse.

– Dommen er ikke gjennomført og det er flaut for kommunen. Hvis barnet fortsetter å vokse opp i et hjem som ikke oppfyller de kravene som FNs barnekonvensjon setter, så vil kommunen være med på å frata det samiske barnet sitt språk, sin identitet og sin kulturarv.

– Kommunestyret er det øverste organet i en kommune som fatter politiske vedtak og da er det administrasjonens plikt å etterkomme det. Når det ikke skjer, så må vi se på hvem det er som egentlig bestemmer ting her, sier Tretnes.

– Klandrer du administrasjonen?

– Et eller annet sted må vi finne svar på hva som har skjedd. Man kan i alle fall ikke leve med at politiske vedtak ikke blir fulgt opp, sier han.


NRK Sámi Radio har ikke lyktes å få en kommentar fra ordfører Kjell Sæther.