NRK Meny
Normal

Bar preg av direktørskiftet

Samefolkets dag i det lulesamiske senteret Árran på Drag i Tysfjord bar preg av direktørskiftet ved senteret.

En rørt Filip Mikkelsen takker dagens taler
Foto: Harrieth Aira / NRK

– I og med at vi dag er samlet på Árran, og det er kjent at Filip Mikkelsen skal slutte som direktør, føler jeg en trang til å si litt om den innsatsen også Filip har gjort. Jeg vil så det sterkt at uten Filip Mikkelsen har vi ikke hatt et slikt hus, sa dagens taler Edvard Olav Stenbakk til en lydhør forsamling.

Pionerer

Stenbakk kom inn i talen på historien bak denne dagen, og historien om arbeidet med det samiske i Tysfjord, også i de periodene han var ordfører og oppvekstsjef.
Under sin tale nevnte han flere som han kalte for pionerer, som har drevet målrettet arbeid for å løfte det samiske til det nivået det har i dag.
Og han nevnte spesielt dagens avgående direktør i Árran, Filip Mikkelsen, som gjennom sytten år har utviklet Árran til den institusjonen det er i dag.

Feiring på Árran
Foto: Harrieth Aira / NRK

Ikke av seg selv

– Hans gjennomslagskraft var en hovedgrunn til å få Árran etablert. Og det kan jeg si med stor trygghet, for jeg har selv vært med i hele prosessen, og vet det meste om det som har skjedd i den sammenheng, understreket Stenbakk.

– Hans kraft har også hatt veldig stor betydning for utvikling av Árran. Ingen må tro at den utviklinga Árran har hatt kommer av seg selv.
I historiens lys vil hans innsats for det samiske språk, kultur og kompetanse skinne, sa Edvard Olav Stenbakk før han fikk applaus og stor takk fra en rørt Árran-direktør som kvitterte med å takke Stenbakk for den ballasten han ga ham i perioden før og under etableringen av det lulesamiske senteret.

Fortsetter


De samiske dagene i Nord-Salten hadde sin start på fredag med utstillingsåpning og foredrag. En utstilling kalt "Lojto Drom", om en annen minoritet i Norge som staten Norge ikke ville anerkjenne før de seneste årene.
Veronika Akselsen (kjent fra bl.a. Melodi Grand Prix) fra taterfolket foretok åpning av utstillinga som omhandler taternes historie.
Lørdag holdt hun også konsert i Hamsunsenteret i Hamarøy sammen med sin lillebror Stig, som var erstatter for ders far Elias Akselsen som ble syk noen dager før han skulle til Tysfjord og Hamarøy (Nord-Salten).

De samiske dagene i Nord-Salten fortsetter til uka med mange ulike aktiviteter.