NRK Meny
Normal

Ávvudit girjjálašvuođa máŋggaid beivviid

Áigut boktit girjjálašvuođa beroštumi.

Sunniva Knutsen

LÁGIDEADDJI: Finnmárkku fylkkagirjerádjosa girjjálašvuođa ráđđeaddi Sunniva Knutsen muitala mii girjjálašvuođafestiválas Girkonjárggas earret eará dáhpáhuvvá skábmamánu 16. beaivvi rájes 19. beaivái.

Foto: Sonja Siltala

Boahtte vahkkus čoahkkanit girječállit iešguđet guovlluin Davvi Norggas ja Davvi guovlluin Girkonjárgii Finnmárkku fylkkagirjerádjosa girjjálašvuođa doaluide.

– Dokko servet maid sámi girječállit, muitala Finnmárkku fylkkagirjerádjosa ráđđeaddi Sunniva Knutsen.

Doaluid gohčodit Finnmark Internasjonale Litteraturfestivalan, sámegillii sáhtášii dán dadjat Finnmárkku Riikkaidgaskasaš girjjálašvuođa festiválan. Gaskavahkku dat álget doalut mat bistet lávvardahkii.

Kárta Finnmárkkus

DÁPPE: Dá leat ráhkadan gova dahjege kártta Finnmárkkus mas čállet goas doalut leat.

Foto: Jenni Løvlie

Háliidit boktit lohkanmovtta

Áigumuš dáinna festiválain lea boktit olbmuid beroštišgoahtit eanet girjjálašvuođas ja movttiidahttit sin lohkat eanet .

Dál lágida Finnmárkku fylkkagirjerájus dáid doaluid njealját háve. 2010:s lágidii Finnmárkku fylkkagirjerájus vuosttaš girjjálašvuođafestivála Finnmárkkus, guokte jagi maŋŋil 2012:s lágiduvvui feativála Girkonjárggas, 2014:s ges Álttás ja dál fas Girkonjárggas.

Girjerádjosiidda ođđa doaibmanjuolggadusat

Sunniva Knutsen muitala Norggas lágiduvvojit 60 girjjálašvuođafestivála jahkásaččat. Nu leage dát lágideamit šaddan dáhpin juo Norggas.

Girjerádjosiidda leat ráhkadan ođđa njuolggadusaid, ja dát njuolggadusat gáibidit ahte girjerádjosat lágidit iešguđet lagan doaluid lassin girjeluoikamii.

Sámi girječállit maid servet dáidda doaluide

Marry Ailonieida Somby

GIRJEČÁLLI: Girječálli Marry Ailonieida Somby deaivvada maid skuvllamánáiguin Mátta-Várjjagis geain lea sámegiella skuvllas.

Foto: Yngve Olsen Saebbe

Issát Sámmul Heatta galgá spáiddárvázzimis maid lohkat divttaidis. Lill Tove Fredriksen ges logaldallá Jovnna Ándde Vestas, Marry Ailonieida Sombys lea ges máinnasboddu sihke dáro- ja sámegillii, ja deaivvada maid Mátta-Várjjaga skuvllaohppiiguin geain sámegiella lea skuvllas. Sigbjørn Skåden ges lágida čállinkurssa.

Finnmárkku olbmuid mentalitehtta lea festivála váldo fáddá

Forfatter Rauni Magga Lukkari

MENTALITEHTA: Girječálli Rauni Magga Lukkari searvá ságastallat rádjaolbmuid mentalitehtas.

Foto: Anne Olli / NRK

Sámi girječálli Rauni Magga Lukkari searvá ságastallamii mas rádjaolbmuid mentalitehtas ságastallet.

Mentalitehta leage dán girjjálašvuođafestivála váldo fáddán.

Sámi girječálliidsearvi dat mearridii dán fáttá danne go Finnmárkkus orrot máŋgga kultuvrrat olbmot, nugo sápmelaččat, kveanat, ruoššat, suopmelaččat ja vel olbmot geat leat boahtán guhkkin olgoriikkas Norgii.

Dán ságastallamii searva maid Finnmárkku fylkkadoavttir Eivind Mork ja sámi girjjálašvuođa vuosttašamanuensa Lill Tove Fredriksen. Sámi girječálliidseavvi miellahttu Irene Larsen dat jođiha ságastallama.