Ávvir gikk med overskudd i 2016

Sjefredaktør Kari Lisbeth Hermansen i den samiskspråklige nyhetsavisen Ávvir har grunn til å smile.

Ávvir fyller 7 år

Til neste år fyller Ávvir ti år. Regnskapstallene for selskapet viser at sjefredaktør Kari Lisbeth Hermansen kan så smått begynne å forberede jubileumsfeiringen.

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Selskapet Sámi Áviisa as holdt generalforsamling 22. mars 2017.

Årsberetningen for selskapet viser at regnskapet har et overskudd for 2016 på 526.475 kroner. Egenkapitalandelen per 31.12.16 er 63 %, en økning fra 57 % siste år.

Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

Ávvirs godkjente opplag for 2016 er 1031 eksemplarer, noe som er en reduksjon på 2 eksemplarer sammenlignet med 2015.

Selskapets ansatte utgjør til sammen 18 årsverk. Sykefraværet var i 2016 på 9 %, mot tilsvarende 10,5 % i 2015.

Ávvir er et resultat av at det i 2008 ble gjennomført fusjon av de to samiskspråklige avisene Áššu og Min Áigi. Avisen Ávvir ble da grunnlagt.

Selskapets hovedkontor er i Karasjok, med avdelinger/ansatte i Kautokeino, Alta, Kirkenes og Tromsø.