Åpen for å utvide kommunegrensen

– En løsrivelse fra Tana er ingen god løsning for Austertana, mener professor Nils Aarsæther. Men dette til tross; drøftingene om løsrivelse fortsetter, forteller båtsfjordordfører Geir Knutsen.

Ordflører Geir Knutsen nyter vårværet i Båtsfjord

– Vi går inn i møtet med åpent sinn. Men realitetsbehandling vil ikke skje uten en formell henvendelse fra Tana kommune, understreker ordfører Geir Knutsen i Båtsfjord kommune.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Etter 17. mai vil Båtsfjord kommune invitere Austertana bygdelag til formelle samtaler.

Bygdelaget mener at Tana kommunes sentraliseringspolitikk er i ferd med å ta strupen på Austertana . Nå har de fått nok, og vurderer derfor overflytting til Båtsfjord kommune.

Torsdag fikk formannskapsmedlemmene fremlagt en presentasjonsfolder fra Austertana bygdelag. Presentasjonen var så vellykket at formannskapet bestemte å invitere bygdelaget til videre samtaler om saka, forteller båtsfjord-ordfører Geir Knutsen.

Fraråder løsrivelse

Nils Aarsæther

Det er to hovedårsaker til sentralisering: Den ene er forkjærlighet for størrelse; stort er godt. Utdanningssamfunnet er den andre årsaken, mener professor Nils Aarsæther.

Foto: Petter Strøm / NRK

Professor Nils Aarsæther ved UiT-Norges Arktiske universitet forstår bygdelagets reaksjoner. Men kommer likevel med en advarsel:

– Det er ingen løsning å flytte en bygd fra den ene til den andre kommunen, med mindre det har kommet helt nye kommunikasjonsløsninger i form av en bru eller tunnel som gjør det naturlig å endre kommunegrensene. Men misnøyen i dette tilfellet er dårlig tilbud fra kommunesenteret, forklarer Aarsæther.

Austertana er ikke den eneste bygda i Norge som har ønsket løsrivelse til fordel for nabokommune.

Spørsmålet er om man får det bedre da.

– Man har store forhåpninger. Men først og fremst har det ofte utviklet seg et veldig dårlig tillitsforhold mellom befolkningen i de utsatte småbygdene og politikerne i kommunesenteret. Det tillitsforholdet må man gjøre noe med, mener Aarsæther.

– Økonomi ingen unnskyldning

Rådet til Austertana er følgende:

– Bruk heller kommunestyret og kommunepolitikken for alt de er verdt for å rette presset oppover. For pengene finnes.

Den sentraliseringa som skjer i Norge i dag, kan etter professorens mening ikke forklares med offentlig fattigdom.

– Mange land sliter med dette, men ikke Norge. Vi har råd til offentlig velferd.

Ifølge Global Finance var Norge på sjetteplass over verdens rikeste land i 2015 .

Gir økte inntekter fra staten

En overflytting av Austertana, vil i ifølge bygdelagets presentasjonsfolder tilføre Båtsfjord kommune 14,1 millioner kroner i statstilskudd, henholdsvis 7,3 mill. kr i innbyggertilskudd og 6,8 mill. kr i veksttilskudd. Skatteinntekter utgjør drøye 1,5 mill. kr, mens eiendomsskatt på boliger, hytter samt verker og bruk utgjør 0,6 mill. kr.

Men også konsesjonsavgift fra regulering av Kongsfjordvassdraget (Jula-elva), havneavgift, og tilskudd fra Elkem Tana til lokale aktiviteter, kan føre til nye inntekter for Båtsfjord kommune, mener bygdelaget.

– Ved første øyekast så ser dette greit ut. Men vi har ikke fått kvalitetssikret tallene, svarer ordfører Geir Knutsen i Båtsfjord.