En hel bygd vil løsrive seg fra Tana

– Nå har vi fått nok av stengte dører. Austertana kommer til å dø ut hvis bygda fortsatt skal være underlagt Tana kommune, sier butikkarbeider Helén Roska Aune.

Helén Roska Aune utenfor nedlagt eldresenter i Austertana

– Da eldresenteret ble stengt for halvannet år siden, mistet vi mange arbeidsplasser, forteller Helén Roska Aune.

Foto: Harry Johansen / NRK

Tobarnsmoren fra Austertana er en av de mange som er frustrert over sin egen kommune. Bygdelaget er i full sving med å undersøke mulighetene for å løsrive seg fra Tana kommune.

– Vi vil ha bedre fremtid dersom Austertana blir underlagt nabokommunen Båtsfjord, tror Helén Roska Aune.

Det er sentralisering av eldresenteret til kommunesenteret Tana bru som har satt sinnene i kok.

– Nå truer kommunepolitikerne å sende også ungdomsskoletrinnet samme veien. Neste blir vel at hele skolen blir lagt ned, forklarer Aune.

– Nå er det nok

Nå har de fått nok av hjemkommunens sentraliseringspolitikk.

Geir Knutsen, ordfører i Båtsfjord kommune

– Vi må utrede fordelene og ulempene nøye før vi kan si ja til flytting av Austertana til Båtsfjord kommune, svarer ordfører Geir Knutsen (Ap).

Foto: Harry Johansen / NRK

Spørsmålet om løsrivelse er tatt opp på et eget folkemøte. Bare en av de 40-talls fremmøtte stemte imot for å arbeide videre med planene om å forlate Tana kommune til fordel for Båtsfjord kommune.

– Jeg synes dette er et veldig spenstig forslag, svarer ordfører Geir Knutsen (Ap) i Båtsfjord. Den skrifitige henvendelsen fra bygdelaget vil bli behandlet i formannskapet torsdag.

Ordføreren ønsker i utgangspunktet alle velkommen til Båtsfjord. Men saka vil ikke bli realitetsbehandlet før det foreligger en formell henvendelse fra Tana kommune om dette, forklarer Knutsen.

Han vil heller ikke gi noen løfter til Austertana om de vil få eget eldresenter og få beholde skolen dersom bygda blir underlagt Båtsfjord kommune.

– Dette er kostnader som må utredes nøye før vi kan gi endelig svar, sier Knutsen.

– Ingen hyggelig sak

Tanaordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) forstår til viss grad reaksjonene fra bygdefolket, men synes ikke at dette er noen hyggelig sak.

– Samtidig ser jeg det som veldig lite realistisk at Tana kommune kommer til å bli delt opp, svarer Ingilæ.

Frank Martin Ingilæ leser avis

TAR DET MED RO: Tanaordfører Frank Martin Ingilæ tror ikke at en løsrivelse fra Tana kommune vil være positivt for Austertana.

Foto: Harry Johansen / NRK

Men ifølge Inndelingsloven er det fullt mulig for Stortinget å endre kommunegrenser og å foreta mindre justeringer.

Før tanaordføreren gjør noe med saka, vil han først avvente utredninga som bygdelaget har satt i gang.

– Jeg tipper at den vil vise at det er svært mange tjenester som innbyggerne i Austertana får fra Tana kommune, og som koster mye penger, svarer Ingilæ.

Sentralisering har fått ny næring

Professor Nils Aarsæther, UiT

NOK PENGER:– I Norge er det ingen offentlig fattigdom som gjør det nødvendig med sentralisering. Oljefondet og skattesystemet gjør at vi har råd til å skape velferd, både i sentrum og i distrikt, mener professor Nils Aarsæther.

Foto: Erling Bjørklund / NRK

I den senere tida har sentralingspolitikken fått stadig mer næring i nordiske land. Årsaken kan være sammensatt. Professor Nils Aarsæhter ved UiT-Norges Arktiske universitet tror det er spesielt to faktorer som spiller sammen:

– Den ene tendensen er en forkjærlighet for størrelse; stort er godt. Et greit prinsipp innenfor oljeproduksjon, et dårlig prinsipp innenfor eldreomsorg. Men det prinsippet anvendes i altfor stor grad i norsk politikk, mener tromsø-professoren.

Utdanningssamfunnet er den andre store årsaken til sentraliseringa.

– Svært mange unge utdanner seg i dag til karriereveier som fører dem til de store byene. Det er en opplevelse av at man lykkes best hvis man går veien fra det lille til det store, mener Aarsæther.