Hopp til innhold

– Mistet stemmer på grunn av leveringspliktsaken

Arbeiderpartivelgere i Finnmark snudde ryggen til partiet på grunn av den såkalte leveringspliktsaken. Det tror Ap-veteran Roger Hansen.

Roger Hansen

Arbeiderpartiets veteran i Finnmark og tidligere ordfører i Gamvik Roger Hansen.

Foto: NRK

Arbeiderpartiets veteran i Finnmark Roger Hansen, som også er tidligere ordfører i Gamvik, retter skarp kritikk mot de ledende krefter innen partiet som unnlot å forsvare kravet om leveringsplikt av fisk i Finnmark. Det er hans forklaring på hvorfor Ap mistet én stortingsrepresentant i Finnmark.

– Ingen tvil

– Hvis man skal omtale Finnmark spesifikt, så vil jeg si at det ikke er noen tvil om at vi har tapt en god del stemmer på at vi ikke klarte, gjennom partiet og den øverste ledelse, å få gjort et positivt vedtak i saken om leveringsforpliktelse her. Når jeg sier positivt vedtak, så er det jo det at man skulle slutte seg til det vi hadde gjort av vedtak i Finnmark Arbeiderparti og sågar i landsstyret.

Ordningen med leveringsvilkår for torsketrålerne skal sikre at fiskeforedlingsbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland skal få tilgang på råstoff av torsk og hyse, særlig i deler av året da kystflåten ikke leverer særlig mye fangst.

Finnmark Arbeiderparti har jobbet intenst for å få innskjerpet trålernes leveringsplikt. De fikk løftet saken til Aps landsmøte og påvirket slik at forslag til innskjerping ble sendt på høring fra fiskeridepartementet. Deres mål var at det skulle konkluderes angående innskjerpinger før valget. Det lyktes de ikke med. Fiskeriministeren har utsatt avgjørelsen på grunn av markedssituasjonen i Europa.

Opplevde misnøyen under valgkampen

Hansen er overbevist om at velgerne snudde ryggen til Arbeiderpartiet på grunn av den ene saken.

– Ja, det er ikke noen tvil at en del gjorde det ute på kysten. Det erfarte jeg ved at folk tok direkte kontakt med meg, så det er ingen tvil om det, svarer Hansen, som opplevde misnøyen under valgkampen.

– Det tror jeg de andre som har vært på valgkamp kan skrive under på. Vår leder Ingalill var jo her og jeg tror at det gikk opp enda mer for henne at denne saken var en snusak i den forbindelse at man kunne gjort det enda bedre. Her i kommunen hadde vi 46–47 prosent, men også andre kommuner hadde et potensial og som håpet på at man hadde avklart den saken i god tid før valget.

– Men er ikke dette etterpåklokskap?

– Det er ikke bare det. Det er viten om hvordan folk på kysten reagerer på mange års sabotasje av leveringsforpliktelser. Folk er veldig lei av den saken. Det går ikke bare på partigrenser, det går på den vanlige mann.

Hansen tror Ap hadde klart å få inn tre mandater fra Finnmark hvis synspunktene fra Ap i Finnmark hadde i denne saken hadde blitt fulgt opp.

– Jeg tror at sjansen hadde vært stor for at vi hadde fått inn også Ingalill. Når hun ble stående på den utsatte 3.-plassen, så gjorde ikke den saken det noe lettere.

– Kan ha påvirket valget

Ingalill Olsen

Leder i Finnmark Ap Ingalill Olsen

Foto: Thor Thrane / NRK

Hansen får støtte av leder i Finnmark Arbeiderparti og 3.-kandidat for Finnmark Arbeiderparti Ingalill Olsen, som var den som røk ut av finnmarksbenken i Stortinget etter valget .

– Akkurat som Roger, er både jeg og resten av Finnmark Arbeiderparti skuffet over at ikke vi fikk gjennomført leveringsforpliktelsene før valget og jeg tror at det har vært en sak som har påvirket valget vårt, men kanskje ikke helt avgjørende. Sånn sett er det ingen god sak for oss, med det resultatet vi fikk av valget.

– Men er det berettiget kritikk av Roger Hansen?

– Ja, det er det absolutt. Det har vært en stor diskusjon om det i Finnmark, så det har vært en kjempeviktig sak og jeg forstår Roger sin reaksjon, men mitt poeng er at det nok kanskje ikke er den eneste grunnen til resultatet.

Korte nyheter

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.

 • Juolludit ruđa earret eará ođđa sámegiel dihtorspellui

  Sámediggeráđđi lea juolludan ruđa golmma doibmii:

  * 300.000 ruvnno jorgalit Boares testameantta julevsámegillii

  * 300.000 ruvnno jorgalit dihtorspealu davvisámegillii

  * 102.700 ruvnno UiT Norgga árktalaš universitehta studeanttaid oahppomátkái

  Nu čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Servodagas eat leat sámegielat nu oidnosis digitála arenain gos mánát ja nuorat leat. Gielaid boahttevaš árvvu hárrái lea dehálaš ahte prográmmat, spealut ja applikašuvnnat gávdnojit sámegillii. Dan dihte háliida sámediggeráđđi doarjut dákkár prošeavttaid, dadjá sámediggeráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen.